Annons
Alve Wikerstål Wieczorek, förstekurator vid Göteborgs Nation, ser positivt på avskaffandet av danstillståndet: "Det är inte så roligt att be om lov och säga “hej, får vi dansa?” här hos oss på nationen."
Alve Wikerstål Wieczorek, förstekurator vid Göteborgs Nation, ser positivt på avskaffandet av danstillståndet: "Det är inte så roligt att be om lov och säga “hej, får vi dansa?” här hos oss på nationen."
Foto: Unsplash: Dominik Mecko

Vad innebär danstillståndets avskaffande för nationerna?


Sedan 1956 har svenska krögare och nöjesarrangörer behövt söka tillstånd från Polismyndigheten för att tillåta dans i sina lokaler. Efter nästan 70 år ska denna något omständliga och omdiskuterade lag revideras - men hur påverkar det här egentligen nationerna?

Danstillståndets historia kan ledas tillbaka till den reaktion som uppstod mot det “dansbaneeländet” som rådde när allt fler svenskar slog upp dansbanor för att just, dansa och spela musik nätterna i ända under femtiotalet.

I Justitiedepartementets pressmeddelande (12/1) kallade justitieminister Gunnar Strömmer (M) lagrevisisonen för en “efterlängtad frihetsreform”. Att ta bort kravet på danstillstånd menar man minskar “byråkrati och kostnader för företagare och andra som ordnar dans”, något som flera nationsaktiva också pekat på. Edvin Jämting, förstekurator på Gotlands Nation, ställer sig positiv till lagändringen.

— Vår tillståndsansökan var lite försenad faktiskt, nu slipper vi förhoppningsvis göra ansökningar för hela året och betala de fakturorna. Ingen jättestor skillnad, men en förbättring.

Även Joakim Elmström, förstekurator vid Stockholms Nation, menar att danstillståndet är “en av de centrala delarna” för verksamheten. Däremot är själva arbetsbördan inte så farlig enligt honom, och processen inte nämnvärt krånglig.

— Vad exakt avskaffandet innebär får vi se när det närmar sig. Jag tror inte att det kommer ha en negativ inverkan på nationerna.

Alve Wikerstål Wieczorek, förstekurator vid Göteborgs Nation uttrycker en stor entusiasm inför reformen. Hans uppdrag blir personligen mycket lättare när man inte behöver söka tillstånd varje termin för att få till dans på nationen.

— Det är inte så roligt att be om lov och säga “hej, får vi dansa?” här hos oss på nationen. Det gör allas liv mycket lättare att inte behöva söka tillstånd, tycker jag.

De nationer som har veckoklubb har det lite enklare ställt menar Alve, och understryker att 04-släppen kräver specifika tillstånd (med hänsyn till alkohollagen).

— Det är ett bra, rimligt beslut. Vi får se hur det påverkar oss och om vi måste fortsätta söka 04-tillstånd, men vi tror att det fortfarande kommer gå smidigt.

"Det man måste göra istället för att söka tillstånd, är att anmäla, muntligt eller på mejl när man ska ha danstillställning."


Annons

Annons

Ingrid Helmius

Ingrid Helmius är inspektor vid Göteborgs Nation och doktor inom offentlig rätt. Hon undervisar inom förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet och förklarar danstillståndet liksom förändringens förväntade innebörd  i juridisk mening.

Vad innebär danstillståndet egentligen?

— Det finns någonting som heter “offentlig tillställning” och exempelvis en gasque med släpp är en sådan, berättar Helmius.

För att man ska kunna hålla i en offentlig tillställning krävs tillstånd.

Ingrid Helmius menar att sådana tillstånd berör alltifrån cykeltävlingar genom stan, till parader, tivolin eller marknader. Denna lagändring kommer tillståndsbefria mer “privata” sammankomster, så länge de är på en nation, dansrestaurang eller nattklubb enligt Ingrid. Därmed försvinner kravet på tillstånd för danstillställningar.

 — Förut behövde man söka tillstånd hos Polismyndigheten. Om de sa ja fick man helt enkelt ha tillställningen. Om de sa nej, så är det ofta fortfarande förenat med villkor— att tillställningen ska ha ett x antal ordningsvakter till exempel eller en trygghetsvärd.

Vad danstillståndets avskaffande innebär i praktiken för nationsverksamheten är lite svårt att sia om i nuläget enligt Helmius, då hon inte sett lagtexten. Det beror på vad som kommer att ske med danstillställningarnas villkor. Någon form av lösning borde trots allt stakas ut enligt Ingrid, eftersom Polisen på något sätt måste kunna styra över mängden ordningsvakter och se till att det finns någon form av ordning och reda. I framtiden kommer man dock behöva anmäla danstillställningarna.

— Det man måste göra istället för att söka tillstånd, är att anmäla, muntligt eller på mejl när man ska ha danstillställning. Det blir en helt annan sak. I stil med “Hej Polisen. Vi ska ha gasquetillställning den dagen och den tiden”. Det är för att polisen vill veta hur många gasquer som är på gång, och då kan man behöva lägga olika många poliser i tjänst en viss helg när mycket sker samtidigt.

Ingrid, som en gång i tiden varit kurator på nation, tror att den största skillnaden kommer att vara den ekonomiska besparingen. Att även slippa den tidsmarginal som kan ställa till med problem om man har otur och inte fått tillstånd för en gasque menar hon kan vara gynnsam för nationsadministrationen.

Det verkar som att det våras för mer dans för Uppsalas studenter.

Danstillstånd är namnet på det tillstånd som i Sverige enligt 2 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617), krävs för att få anordna offentlig danstillställning. I Sverige är alla slags allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på offentliga platser tillståndspliktiga. Offentliga danstillställningar är tillståndspliktiga även om de inte sker på offentlig plats.

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…