Annons
Annons
Uthgård
Uppsala teknolog- och naturvetarkår måste utrymma kårhuset Uthgård senast november 2025.
Foto: Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Uppsala teknolog- och naturvetarkår utan kårhus


Under måndagsförmiddagen nåddes Ergo av informationen att Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) sagts upp från sitt kårhus vid Polacksbacken. Lokalen måste vara utrymd senast 30 november 2025.

Fastighetsägaren ska i januari 2023 ha meddelat att de inte ämnar förlänga kontraktet efter avtalstidens slut, enligt pressmeddelande från Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Huset, som går under namnet Uthgård, har hyrts av Uppsala universitet som i sin tur hyrt ut till UTN. Byggnaden har varit en stor del av UTNs verksamhet sedan 1995 och agerar för närvarande kontor för kårens elva heltidsarvoderade studenter, samt rymmer studieplatser för upp till 120 studenter.

    - Trots den ovisshet som framtiden medför kan vi förhoppningsvis tillsammans med fakulteten och byggnadsavdelningen hitta en lösning för nya kårlokaler, säger kårordförande Emmy Sköld i pressmeddelandet.

I ett uttalande till Ergo berättar Emmy Sköld att kåren länge har varit i behov av större lokaler för att verksamheten ska kunna växa.

    - [Vi har] under flera års tid drivit kårhusprojektet för att hitta bättre lokaler anpassade för vår verksamhet och för studenterna på Teknat. En av svårigheterna är att vi vill förbli så nära våra studenter som möjligt nära våra campus vilket gör utbudet av lokaler väldigt litet. Just nu har vi dialoger med Akademiska Hus om olika potentiella lokaler att flytta till, även om inget är garanterat verkar dialogerna lovande. Vi har även fått uttalat stöd av Teknat fakulteten och byggnadsavdelningen [att] hitta en lösning för nya kårlokaler, vilket är väldigt betryggande. Trots den ovisshet som framtiden medför jobbar vi aktivt för att hitta en lösning som blir så bra som möjligt för kåren och våra studenter.

Även vicerektor Johan Tysk uttalar sig hoppfullt i måndagens pressmeddelande.

    - Universitetet stöttar naturligtvis UTN i att hitta ett nytt kårhus […] Kårarbetet är otroligt viktigt för universitetets verksamhet, så vi är väldigt måna om att hitta en bra lösning, meddelar han.

 


Annons

Annons

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är till för ingenjör- och naturvetarstudenter vid Uppsala universitet. De jobbar med studiebevakning, arbetslivsanknytning och studiesociala aktiviteter. Kåren i sin nuvarande form startades 2002, i och med en sammanslagning av Uppsala teknologkår och Föreningen Uppsala naturvetare.

 

Läs mer

2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…