Annons
Annons
Konstfum
Foto: Lovisa Sjöström Johansson

Konstfum: Två starka kvinnor och ett splittrat parti


Konstituerande fullmäktige bjuder på partidrama, Comic Sans-hat och en ganska dålig stämning. Ett nytt kårpresidium kan till sist klubbas igenom, men än råder oklarheter i många frågor. Ergo tar såklart med er på hela resan.

Hörsal 2 på Ekonomikum surrar av förväntan den gråa tisdag som konstituerande fullmäktige (KonstFUM) äger rum. De olika partierna har grupperat sig i separata klumpar av anspänning. Stämningen är tryckt nog att ta på. Det är en lättnad när Louise Ingemarsson (UUS) begär ordet och förklarar mötet öppnat. 

Det första på agendan efter mötets öppnande är upprop. Samtliga partier har sina ledamöter eller suppleanter på plats och röstlängden uppnår sitt totala 31 mandat. För den som behöver fräscha upp minnet från kårvalet har Vänsterstudenter 16 mandat, S-studenter har 7 och både UUS och Högerpartiet fyller 4 mandat. Spänningen i luften vibrerar när salen återigen påminns om att Vänsterstudenters de facto har egen majoritet. Vi har lyft men ingen vet vart vi landar.

Vem älskar inte formalia? 
Innan valpunkterna drar igång så är det dags för något av det roligaste som finns: Formalia! 

Kallelsen godkänns utan ändringar, men när det sedan är dags att godkänna dagordningen så börjar det hända grejer. Håll i er! Vänsterstudenters Linnea Rydén yrkar på att tidigarelägga punkterna som behandlar fastställandet av antal vice ordföranden och det påföljande valet av dessa. De skulle då alltså behandlas innan valet av ordförande. Fullmäktige godkänner dagordningen med ändringen att välja vice ordförande innan val av ordförande.  

Vidare blir Jacob Färnert vald till mötessekreterare och Louise Ingemarsson till mötesordförande. Sen blir det konkurrensval om justerarrollerna. Folk nomineras hit och dit i hög takt. Absolut ingen hänger med. Men i slutändan väljs Emelie Rosén och Elna Igeland till justerare. Matchen drar strax igång igen för rösträknarrollerna. Till detta väljs slutligen Ernst Bergman och Sebastian Rasmusson. Med lämnas formaliapunkterna. Huzzah! 

Nästa punkt rör behandling av protokollet från kårvalet. Klara van Blaricum föredrar och fullmäktige beslutar att lägga valprotokollet till handlingarna. 

Spänningen tätnar 
Sen är det dags för det som hela rummet väntat på. Val av vice ordförande och ordförande för Uppsala studentkår. Stämningen är påtagligt laddad. Undertecknad får intrycket av att en liten vindpust skulle få hela det korthus som är Hörsal 2 att rasera. Efter Linnea Rydéns yrkande så avhandlas först valet av vice ordföranden. 

Det är snabba puckar när fullmäktige beslutar om antalet vice ordföranden. Det förblir oförändrat med två stycken. Fullmäktige informeras om att Vänsterstudenter har nominerat två kandidater: Linnea Rydén, som ställer upp för omval, och Johannah Rybrandt, sittande vice ordförande för humanistiska sektionen (HumSek). 

Linnea och Johannah presentera sig själva för fullmäktige och när man öppnar för frågor får de båda bland annat svara på vad de vill jobba för inom Uppsala studentkår. På grund av längdskillnad justeras talarstolen i höjd mellan talarna och det elektroniska ljudet som pulserar i rummets övriga tystnad är nästan en lättnad. Som svar på frågan beskriver Linnea behovet av att jobba för bredare rekrytering och Johannah berättar att hon brinner för studiebevakning 

Efter utfrågningen så är det dags för val, som i det här fallet sker genom acklamation. Fullmäktige beslutar att välja Linnea Rydén och Johannah Rybrandt till vice ordföranden för Uppsala studentkår under verksamhetsåret 2023/2024. Applåder följer självfallet. 

Johannah Rybrant och Linnea Rydén fick justera talarstolen med hjälp av Louise Ingemarsson som trycker på rätt knappar och beskriver sin tro på tillgänglighet. 

Två kandidater, bara en kan bli ordförande 
Sen är det dags för det riktiga tungviktarvalet. Vem ska tillsammans med de två kompetenta kvinnorna som valts till vice ordföranden leda Uppsala studentkårs arbete under kommande verksamhetsår? De två kandidaterna är Vänsterstudenters Alexander Wilson van Deurs och sittande ordförande tillika S-student Anton Sanchéz Sulejmani

De båda kandidaterna får två minuter på sig för presentation. Anton håller sig med lätthet inom detta när han beskriver varför han kandiderar till omval som ordförande. 

- Det är min uppfattning att Uppsala studentkår stärks som organisation av en kontinuitet i ledningen och jag upplever att jag har kompetensen att leda kårens arbete vidare under nästkommande år, säger han. 

Alexander utnyttjar sina två minuter till fullo och lyckas med några få sekunder till godo beskriva varför han ska bli Uppsala studentkårs nästa ordförande. 

- Jag är tacksam och ödmjuk över att vara Vänsterstudenters kandidat till ordförande för kåren. Jag vill stärka studenters rättigheter och utbildning både här i Uppsala, men också nationellt. Studenters perspektiv bortprioriteras ofta till förmån för andras röster och Uppsala är inget undantag. Kåren har ett viktigt arbete med att stärka studenters rättigheter och jobba emot de problem vi ser idag. 

Utfrågningsdags! På med säkerhetsbältena, för nu åker vi. Turbulens kan förekomma. Allt från arbetet med sektionerna till personlighetsdrag diskuteras. 

- Jag är en väldigt lugn och inlyssnande person. Stora delar av styrelsemöten spenderar jag med att lyssna på mina ledamöter och ta in deras åsikter, för att kunna formulera konkreta beslut som tar hänsyn till dem. Jag är en väldigt metodisk och tänkande person, beskriver Anton sig själv när han får frågan om vilka egenskaper som gör honom till en bra ordförande.  

Även Alexander får svara på frågan och beskriver då sig själv som en person som ger andra utrymme och inte detaljstyr kollegors arbete. 

- Den respekt jag vill ska finnas i en styrelse tror jag att jag kan bidra väldigt mycket till. 

Alexander blir kvar i talarstolen när Louise Ingemarsson vill förtydliga huruvida han är vald ordförande för lobbyorganisationen jagvillhabostad.nu, något som Alexander bekräftar. Till följd av detta vill Louise veta hur Alexander ställer sig till att kombinera de två ordförandeuppdragen, skulle han väljas till kårordförande. Alexander berättar då att i det fall han blir vald till ordförande för Uppsala studentkår så kommer han att avgå som ordförande för jagvillhabostad.nu. 

Linnea Rydén och Johannah Rybrandt är #starkakvinnor och undrar hur ordförandekandidaterna ser på samarbetet med dem, något som varken Alexander eller Anton känner ska bli något problem. 

- Linnea och jag har jobbat tillsammans väl under året. Johannah har jag inte lika beprövad erfarenhet med, men vi är båda humanister så det ska nog gå bra, säger Anton. Skrattet som följer är det av ett rum som hållit andan länge. 

Alexander beskriver sin tro på att han, Linnea och Johannah skulle komplettera varandra väldigt bra. 

- Vi har en bra partikultur där vi stöttar varandra även när våra åsikter går isär och vi räds inte att säga emot varandra, menar han. 


Annons

Annons

Pausenergier och “Sverige vi har ett resultat” 
Utfrågningen avslutas, men inte innan Högerpartiet fått uttrycka sitt ogillande gällande friskvårdsbidrag. Ingen annan student har den förmånen - så varför ska kårpresidiet ha det, frågar Jacob Rosén. Detta förklaras med att det är symptomatiskt för engagerade i kårer och nationer att man bränner ut sig, på grund av hög arbetsbelastning. 

Med detta sätts det punkt och under tiden som sluten votering förbereds så ajourneras mötet i en kvart. Undertecknad följer efter den strida strömmen av fullmäktigeledamöter ut från Ekonomikum för lite frisk luft. Doften av regntäckt hägg konkurrerar med röklukten och Curator Curatorum Elenor Söderberg kan ses dela en cigg med S-studenters Holger Patriksson. Till och med vädret, med sin gråa men milda utstrålning, verkar delta i den kollektiva otålighet och matthet som ligger som ett töcken över alla. 

När pausen är över är det dags för votering. I och med att det görs genom att alla ledamöter skriver sin röst på en lapp så blir känslan den av ett annalkande Robinsson-öråd. Alla är medvetna om det faktum att någon i det nuvarande presidiet, antingen sittande ordförande Anton eller sittande vice ordförande Alexander, inte kommer att bli kvar nästa år. 

När rösterna räknats kan fullmäktige besluta att välja Anton Sanchéz Sulejmani till ordförande för Uppsala studentkår under ytterligare en mandatperiod, en vinst med den ynka marginalen 17 mot 14. Anton gratuleras till det vidare förtroendet. 

"Vi har en bra partikultur där vi stöttar varandra även när våra åsikter går isär och vi räds inte att säga emot varandra"

Innan man hinner gå vidare yrkar Alexander på att ajournera mötet i tio minuter och Vänsterstudenter lämnar salen. Tio minuter senare kommer de in igen och ber om ytterligare tio minuter. Övriga ledamöterna ifrågasätter detta och efter votering fortgår mötet, då yrkandet avslås. 

När Vänsterstudenter slår sig ner igen är det inte på samma platser som förut. Den tidigare under mötet enade fronten krackelerar när de sprider ut sig över salen i mindre grupperingar. 

Ett fullmäktige på helspänn.

Vakanser och slaget om Comic Sans. 
Man fastställer sedan antalet styrelseledamöter till 11 personer och efter det frågar Emil Buckard (Vänsterstudenter) ifall det kommer att bli en paus. Mötesordförande Louise tar fram sitt berömda grillspett och svarar att man redan har haft paus i totalt 25 minuter sedan mötets öppnande. 

Till styrelsen väljs Acacia Holland (S-studenter) med personlig suppleant Holger Patriksson, Klara Strindlund (S-studenter) med personlig suppleant Clara Rydström och Lies Youcefi (Vänsterstudenter). En plats vakantsätts och de övriga posterna fylls av sektionerna och kommer presenteras på nästa fullmäktige i september. 

Diverse andra val sker också. Sittande Curatur Curatorum för Kuratorskonventet Elenor Söderberg väljs till fullmäktiges ordförande tillsammans med vice ordförande Policarpio Hamberg Bernerstedt (UUS). 

Till sekreterare för fullmäktige kandiderar Ebba Wahlin (S-studenter) och Alexander Palm (Högerpartiet). Här ställs den stora frågan: Comic Sans - ja eller nej? Båda kandidaterna säger nej och Högerpartiet säger sig ta starkt avstånd från Comic Sans. Ebba Wahlin blir sekreterare och Alexander Palm kandiderar till vice sekreterare. Vänsterstudenter röstar för att vakantsätta posten istället för att fylla den. Så är det med det. 

Till konsistoriet, alltså universitetsstyrelsen, blir Johanna Rybrandt ordinarie ledamot (efter nominering av Anton Sánchez Sulejmani emot Vänsterstudenters egna kandidat Emil Buckard) och humanistiska sektionens ordförande Elsa Ewert får förtroendet som suppleant. Revisor blir Sara Wallinder och i övrigt delegeras tillsättandet. 

Och nu en andningspaus 
Låt oss stanna upp och ta en andningspaus. Vi är igenom valpunkterna. Ute på andra sidan mina vänner! Turbulensen är över. Halva salen ser slagfärdig ut, men in i kaklet kör vi. 

Verksamhetsplan och rambudget presenteras av Anton. Det öppnas för frågor och Högerpartiet påpekar återigen sitt ogillande gällande friskvårdsbidrag till presidiet, varpå Anton återigen svarar på samma sätt som tidigare under mötet. 

- Det behövs helt enkelt. Det är mycket sittningar, skämtar han avslutande. 

Efter detta och några få andra frågor och förtydliganden så godkänns verksamhetsplan och rambudget och mötet kan äntligen förklaras avslutat 20:09.

Efterdyningarna 
Vi är i hamn - eller har landat är väl bättre om jag ska fortsätta min allt för långtgående flygmetafor - och undertecknad kan inte låta bli att undra om de närvarande just bevittnat begravningen av Vänsterstudenter, åtminstone i sin nuvarande form? Ett parti med en stöttande partikultur må hända, men de verkar onekligen vilja åt olika håll. Bara tiden kan utvisa vad som händer med Vänsterstudenter framöver. Oavsett har kvällen visat att en egen majoritet inte behöver innebära att det slutar som man tänkt. Undertecknad undrar om vi kommer se politiska vildar i fullmäktige till hösten? 

Tre stabila presidialer har kåren åtminstone erhållit. #starkakvinnor Linnea Rydén och Johannah Rybrandt och Anton Sanchéz Sulejmani är positiva till det kommande året. För en närmare introduktion av dem så är det bara att hålla utkik på ergo.nu. 

Med det så tackar vi på Ergo för att ni valde att resa med oss och hoppas att vi ses snart igen. 

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…