Annons
Annons
Carolina Rediviva
Studenten Henningus Ghetelens studieintyg från 1500-talet funnet.
Foto: Magnus Hjalmarsson, Copywright © Uppsala universitetsbibliotek

Unika fyndet på Carolina Rediviva


Ett unikt fynd har hittats i Carolina Redivivas bibliotek som innebär ett värdefullt tillskott till de få källor som berättar om universitetets tidiga verksamhet. Fyndet? Ett officiellt studieintyg från 1503.

Uppsala universitet meddelar på universitetets webbplats att ett studieintyg från 1503 har upptäckts. Tillsammans med några tidigare kända föreläsningsanteckningar från 1480-talet bidrar detta med information om hur undervisningen såg ut då. Från Uppsala universitets äldsta tid finns mycket få officiella handlingar originalbevarade.

Studentintyget som hittats är daterat 21 augusti år 1503 och visar bland annat vilka föreläsningar studenten Henningus Ghetelen deltagit i och att han under två års tid genomfört andra uppgifter som krävdes för att uppnå examen. På intyget finns artes-fakultetens sigill, vilket ungefär motsvarar dagens Filosofiska fakultet. 

Anna Fredriksson, handskriftsbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, säger att fyndet värderas högt då det visar att universitetet hade studiekurser som var lika som vid universiteten på kontinenten vid samma tid. 
– Vi får veta vad som krävs för en baccalaureus-examen och att den utfärdats i Uppsala. Att vi hade utländska studenter är ett gott betyg, samt att vi får namn på en tidigare okänd lärare och en student. Framför allt kan vi se att vi hade en verksamhet som uppenbarligen var i gång under en period då universitetet sägs ha haft låg aktivitet, säger Anna Fredriksson i nyheten på universitetets webbplats. 

Studentintyget hittades i bibliotekets samling av okategoriserade fragment som hittats eller inkommit till biblioteket under historiens gång. Dokumentet i fråga lämnades in av en av bibliotekets användare på 1950-talet. Nu ska Universitetsbiblioteket tillsammans med Riksarkivet söka finansiering för att kunna registrera alla bibliotekets 1500-tals brev, offentliga dokument såsom köpebrev och kungörelser. Detta för att de ska tillgängliggöras för forskning. 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?