Jerusalem
Studenter stoppas från utbyte i Israel.
Foto: Unsplash

Universitetet stoppar utbyten till Jerusalem


Med anledning av den pågående konflikten mellan Israel och Hamas har fyra studenter från Uppsala universitet stoppats från att åka på sina planerade utbyten till Jerusalem. Uppsalastudenten Birna Forsström är en av studenterna som påverkas.

Birna Forsström pluggar juridik och är inne på sin sjunde termin. Under utbytet på Hebrew University of Jerusalem var planen att läsa blandade kurser på masternivå. Men då läget förändrades stoppades hon av Uppsala universitet från att genomföra resan. 


– Det är fullt förståeligt och helt rätt beslut. Situationen i Israel är inte något man åker till utan som man lämnar. Det vore respektlöst mot lidandet som hela situationen innebär att åka dit endast för att man vill. Jag är väldigt ledsen över hur allt blev men jag tycker att vi alla ska vara tacksamma för att vi inte hann åka ner och uppleva den osäkerhet och rädsla som många där gör, skriver Birna Forsström i ett mejl. 


Hebrew University of Jerusalem är ett av de många universitet som Uppsala universitet har utbyte med. Just nu befinner sig inga av universitets utbytesstudenter i Jerusalem, men fyra studenter hade planer på att åka dit under hösten 2023. 


Utrikesdepartementet (UD) har avrått från icke nödvändiga resor till området, med anledning av det försämrade säkerhetsläget. 

– Då reseavrådan ändrades kunde vi inte skicka iväg dem, detta då vi följer UD:s rekommendationer, skriver Sara Hurtig, Internationell handläggare på enheten för internationell mobilitet på UU, i ett mejl. 

Terminsstarten i Jerusalem var först planerad till den 15 oktober, men flyttades sedan fram till den 22 oktober. 

– Tack vare en (för oss) sen terminsstart i Jerusalem hade våra studenter inte hunnit åka iväg, skriver Sara Hurtig. 

För Birna Forsström blir hela utbytesterminen inställd helt, eftersom hon inte kan få CSN för distansstudier vid ett utbytesuniversitet. Attacken på Israel ägde rum den sjunde oktober och Birna Forsströms resa var planerad till den tionde oktober. Dagarna som följde hade hon kontakt med Uppsala universitet i väntan på att se hur läget utvecklas. Direktiven var att så länge UD:s avrådan består skulle hon inte kunna åka. 

 

– Det var en mycket surrealistisk känsla eftersom jag aldrig varit i Israel men ändå kände mig så investerad i situationen. Jag hade läst på mycket inför utbytet och planerat terminen en hel del. Det kändes som att man hade en ganska djup relation till platsen och var känslomässigt investerad, skriver Birna Forsström. 

När det stod klart att hon inte skulle kunna resa var allt inför utbytet redan ordnat och hon har nu fått hantera de administrativa delarna. Bland annat få plats på kurser på Uppsala universitet, betala tillbaka stipendier och försöka få tillbaka pengar som hon lagt ut tillbaka från Universitetet i Jerusalem. Dessutom hade hon redan hyrt ut sitt boende i Uppsala inför utbytet. 

– Allt med visumet, research, boende samt att väskan nästan var färdigpackad. Bristen på framförhållning (som såklart inte fanns något att göra åt) gjorde att det var en svår omställning, skriver Birna Forsström. 

Nu har hon lyckats få plats på en av sina obligatoriska kurser på Uppsala universitet. 

Vidare har Uppsala universitet beslutat att inte utlysa platser till Jerusalem i nuvarande ansökningsomgång på grund av det oroliga läget. Sara Hurtig meddelar att de avvaktar med utlysningar tills läget stabiliserats och UD:s reseavrådan tagits bort eller mildrats. 


Annons

Annons

Läs mer

2024-02-23 08:57
Riksrevisionen granskar just nu utbildningssystemet för tredjelandsstudenter. Granskningen planeras att presenteras i en…
2024-02-21 10:26
Uppsala universitet har formulerat ett remissvar på en promemoria som de, tillsammans med andra svenska lärosäten och…
2024-02-14 09:39
Kondomanvändningen är som högst bland unga vuxna, visar ny rapport från RFSU. En trend som sett positiva siffror de…