Univeritetet
Svenska universitet erbjuder minst lärarledd tid i Europa.
Foto: David Naylor/Press

Svenska studenter har minst lärarledd tid i Europa


De senaste 25 åren har resurser för högre utbildning minskat kraftigt. En ny rapport av Stephen Hwang visar att svenska studenter har minst lärarledd tid i Europa - hela fem timmar mindre i veckan än genomsnittet.

Enligt en ny rapport från Stephen Hwang, professor emeritus i fysik, har svenska studenter minst lärarledd tid i Europa - och fortsätter minska. Rapporten med namnet “Resurser för undervisning vid svenska universitet och högskolor“ analyserar hur undervisningstiden är fördelad på lärosäten i Sverige. 

Stephen Hwang hänvisar i sin rapport till de internationell undersökning gjord av Eurostudent, “Social and Economic Conditions of Student Life in Europe”, som visar att genomsnittet lärarledda timmar i Sverige är 11 timmar i veckan, vilket är klart mindre än genomsnittet för alla deltagande länder som landar på 16 timmar per vecka. 

Stephen Hwang säger i en nyhet på universitetsläraren.se att svenska studenter kompenserar detta genom mer självstudier, men att de önskar mer lärarledd undervisning. Han menar att den egna kompensationen inte är tillräcklig och att svenska studenter lägger för lite tid på sina studier, endast 27-32 timmar per vecka inom humsam (humaniora och samhällsvetenskap). Stephen Hwang menar att få lärarledda timmar är orsaken till att för lite tid läggs på studierna. 

Enligt en SULF-rapport som Stephen Hwang hänvisar till hade finansieringen av undervisningen för de flesta ämnesområden minskat med 70 procent jämfört med 20 år tidigare enligt siffror från 2016. Han menar att finansieringen sedan dess minskat ytterligare. 

Uppsala studentkår gjorde 2021 en granskning av hur den lärarledda tiden vid Uppsala universitet ser ut. En uppföljningsrapport publicerades under våren 2023. I rapporten presenterar kåren en önskan om att Uppsala universitet ska erbjuda minst tio lärarledda timmar i veckan, något som i dagsläget inte görs på alla fakulteter. 


Annons

Annons

Läs mer

2024-02-23 08:57
Riksrevisionen granskar just nu utbildningssystemet för tredjelandsstudenter. Granskningen planeras att presenteras i en…
2024-02-21 10:26
Uppsala universitet har formulerat ett remissvar på en promemoria som de, tillsammans med andra svenska lärosäten och…
2024-02-14 09:39
Kondomanvändningen är som högst bland unga vuxna, visar ny rapport från RFSU. En trend som sett positiva siffror de…