Annons
Annons
Tentamen
Ökat tryck på Uppsala universitets tentasalar tvingar studenter att skriva tenta på helger och röda dagar.
Foto: Pixabay

Oro för fusk med AI – fler tvingas skriva tenta på helgen


Studenter på Uppsala universitet larmar om att de allt oftare tvingas skriva tentor på helger och röda dagar. Anledningen är att skrivplatserna inte räcker till efter att många hemtentor ändrats till salstentor för att undvika fusk med AI.

– I nuläget kan vi se att det är ca 11,000 fler bokade tentamensplatser jämfört med höstterminen 2022 och den största anledningen till det är sannolikt hemtentor som ändras till salstentamen, skriver Heléne Andersson, Enhetschef på Enheten för administrativt schemastöd och tentamensadministration, Byggnadsavdelningen på Uppsala universitet i ett mejl till Ergo.


– Vi skulle säga att ökningen beror på att lärarna använder salstentor för att undvika fusk med AI för hemtentor, skrivuppgifter och liknande, skriver Jonas Almqvist, prefekt på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU), i ett mejl. 

Uppsala studentkår ställer sig kritisk till att studenter skulle fuska i högre utsträckning på grund av att AI numer finns lättillgängligt, och lyfter vikten av återhämtning.

– Universitetet bör ha mer tillit till studenterna och ett förtroende för att vi inte kommer att fuska. Är det bättre att ta ifrån oss helgerna än att lita på att vi läser våra utbildningar för att vi vill lära oss? säger Johannah Rybrant, vice ordförande på Uppsala studentkår.

Linnea Rydén, vice ordförande på Uppsala studentkår, menar att det är en ohållbar lösning från universitetet att förlägga examinationerna på helgdagar – vilka tidigare varit fredade. Hon menar att man istället bör anpassa tentafrågorna på ett sätt som förhindrar fusk.

–Vi som studentkår kräver hållbara anpassningar, och riktar därför stark kritik mot denna typ av nödlösning, säger hon.

Enligt Studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet bör obligatorisk undervisning och examination “om inget annat anges i anmälan, förläggas måndag till fredag mellan kl. 8.00 och 17.00 (examination i tentamenslokal 8.00-19.00). Särskilda skäl kan föranleda examination vid annan tidpunkt, till exempel vid omexamination.” 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) är en av många institutioner på Uppsala universitet vars studenter drabbas av helgförlagda tentor. Under höstterminen 2022 skrevs 32 ordinarie salstentor vid EDU och under höstterminen 2023 har en ökning skett med åtta fler ordinarie salstentor. 

– Under höstterminen 2023 så ligger fem ordinarie tentor vid EDU på tider som normalt är reserverade för omtentor, alltså lördagar och helgdagar. Detta är nytt och beror på att Byggnadsavdelningen inte har möjlighet att ordna tentaplatser vissa vardagar. Det har tidigare hänt att ordinarie salstentor har hamnat på en lördag vid något enstaka tillfälle, men inte alls i den här utsträckningen, skriver Jonas Almqvist.

Han säger att ökningen beror på att lärarna använder salstentor för att undvika fusk med AI, men menar att de under en längre tid, även innan AI var på tapeten, diskuterat frågan om att öka andelen salsskrivningar för att examinera den typ av kunskaper som lämpar sig för det. 

Heléne Andersson menar att en ökad trängsel även beror på en övergångsprocess till digitala tentor. En digitaliserad skrivsal är kostsam att inreda och underhålla och i takt med att allt fler vill ge sina tentamina digitalt så innebär det vissa begränsningar i hur många tentamensplatser som kan finnas att tillgå. Men enligt henne ligger problematiken främst i brist på flexibilitet i kursplaneringen, och konstaterar att tentamenslokaler stora delar av terminerna står tomma. 
– Egentligen saknas det inga tentamensplatser alls. Många institutioner och kurser väljer att lägga tentan på kursens eller periodens allra sista dag, vilket gör att flera olika tentor hopar sig på samma dagar och medför behov av utökad användning av våra tentamenssalar på kvällar och helger, skriver Heléne Andersson. 

Tentamensplatserna användas två gånger per dag och de flesta tentamenstillfällen är fyra eller fem timmar långa. Heléne Andersson menar att de även ser en ökning i tentamenstillfällen som är längre än fem timmar. Detta leder till att många skrivtider sträcker sig bortom kl. 17.00 eller läggs på helgdagar.

Vid EDU har de studenter som tvingas skriva tenta på helgdagar istället fått vissa vardagar schemafria, som en möjlighet till återhämtning. På frågan om salstentor faktiskt är effektiva för att mäta samma sorts kunskap som man tidigare har testat i hemtentor medger Jonas Almqvist att det finns vissa hinder.
 
– Nej, inte nödvändigtvis och här finns en pedagogisk utmaning. Det är emellertid värt att notera att vi har väldigt få salsskrivningar på vår institution. De flesta kursmål examineras i annan form än i salsskrivning, skriver han. 

Byggnadsavdelningen har ett pågående arbete med att se över förutsättningar för salstentamen, och justerade regler beräknas vara färdiga under våren 2024.


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…