Judge
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) vill att regeringen ska stärka den akademiska friheten.
Foto: Unsplash

SUHF: Stärk den akademiska friheten genom grundlagsskydd


Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) skriver i ett inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen att de vill att regeringen ska stärka den akademiska friheten genom grundlagsskydd. 

Hoten  mot den akademiska friheten har blivit fler, skriver SUHF i rapporten Akademisk frihet och institutionell autonomi. Det framhålls även att flera europeiska länder gått mot ökad institutionell autonomi, medan skyddet för institutionell autonomi för de svenska lärosätena är lågt. Tim Ekberg, stabsråd i universitetsledningen vid Lunds universitet, som tagit fram rapporten ingår i SUHF:s expertgrupp för analys och ansvarar för projektet Ändrad offentligrättslig organisationsform. 
– Att genomföra grundlagsskydd för den akademiska friheten borde vara en lågt hängande frukt för regeringen, säger Tim Ekberg, stabsråd i universitetsledningen vid Lunds universitet i en intervju på Universitetsläraren.se.

Efter att den första rapporten diskuterats under bland annat Almedalsveckan arbetar Tim Ekberg vidare med temat. Han säger till Universitetsläraren att det fördjupade arbetet inte rör nya frågor, men att det finns en starkare medvetenhet om att det blivit bråttom att skydda den akademiska friheten.

Även Uppsala universitet har i ett inspel till regeringen lyft ett behov av ökad autonomi för lärosätet. Universitetet vill att den akademiska friheten stärks på alla nivåer, att utbildningens frihet skyddas samt minskad detaljstyrning.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-02-23 08:57
Riksrevisionen granskar just nu utbildningssystemet för tredjelandsstudenter. Granskningen planeras att presenteras i en…
2024-02-21 10:26
Uppsala universitet har formulerat ett remissvar på en promemoria som de, tillsammans med andra svenska lärosäten och…
2024-02-14 09:39
Kondomanvändningen är som högst bland unga vuxna, visar ny rapport från RFSU. En trend som sett positiva siffror de…