Universitetshuset
Uppsala universitet rankas på elfte plats bland knappt 1400 universitet i den globala rankingen av QS World University Ranking: Sustainability.
Foto: Tommy Westberg

Uppsala universitet rankas högt i hållbarhet 


Uppsala universitet rankas på elfte plats bland knappt 1400 universitet i den globala rankingen av QS World University Ranking: Sustainability. Bland de svenska lärosätena som granskades kom Uppsala universitet på andra plats, efter Lunds universitet. 

Rankningen som gjordes första gången 2022 är uppdelad i tre delar där man tittar på miljöpåverkan, social påverkan och styrning/ledning. Inom delarna finns därefter underkategorier och överlag når Uppsala universitet goda resultat. De underkategorier där universitetet rankas högst är miljöforskning på sjätte plats, hälsa och välmående på tionde plats samt miljöutbildning, tolfte plats. Bland de 15 svenska universiteten som var med i rankingen hamnar Lunds universitet på en 8 plats i hållbarhet följt av Uppsala universitet på en 11 plats. Därefter följer KTH och Göteborgs universitet på 58 respektive 73 plats.

Resultaten i rankingen tas fram genom uppgifter som universiteten lämnar in, forskningsdata och anseendemätningar som genomförts av QS. Även datakällor som FN, Världsbanken, UNESCO och Yale University har använts som stöd.


Annons

Annons

Läs mer

2024-02-23 08:57
Riksrevisionen granskar just nu utbildningssystemet för tredjelandsstudenter. Granskningen planeras att presenteras i en…
2024-02-21 10:26
Uppsala universitet har formulerat ett remissvar på en promemoria som de, tillsammans med andra svenska lärosäten och…
2024-02-14 09:39
Kondomanvändningen är som högst bland unga vuxna, visar ny rapport från RFSU. En trend som sett positiva siffror de…