Annons
Annons
Uppsala studentkår
Nu krymper kårkansliet - efter upprustningen hösten 2022.
Foto: Anna Malmberg/Press

Kårkansliet krymper - de tjänsterna försvinner


Till följd av ansträngd ekonomi tvingas Uppsala studentkår nu avsluta två tjänster, kan Ergo avslöja. Detta efter en stor upprustning av kårens kansli hösten 2022. 

Det var i november som beskedet från kårens ledning nådde de arbetande på kansliet - på grund av tajta ekonomiska förhållanden har man behövt se över organisationen och personalkostnaderna. Till följd av detta har två nuvarande tjänster behövt prioriteras bort. Tjänsterna som tas bort från kårkansliet är politisk sekreterare, som stöttat presidiet i det politiska arbetet, samt en av två fakultetssamordnare. 

Tjänsten som fakultetssamordnare, som inneburit kontakt och koordinering med fakulteternas anställda och studentrepresentanter, kommer att tas bort och ersättas av en ny tjänst med ansvar att samordna studentrepresentanterna. Mer om hur detta kommer att påverka arbetet med studentrepresentanter är ännu ej klarlagt. 

Ergo har pratat med Uppsala studentkårs presidium om läget. 

Båda tjänsterna som nu försvinner är direkt inblandade i kårens påverkansarbete. Vad innebär det för verksamheten? 
– Det har varit ett näst intill omöjligt arbete och vi har behövt göra några väldigt tuffa prioriteringar. Vi kommer behöva växla ner påverkansarbetet och kan inte driva stora kampanjer på samma sätt som tidigare, men vi kommer inte sluta påverka i frågor som är viktiga för studenter, säger Anton Sanchez Sulejmani och Johannah Rybrant, ordförande respektive vice ordförande för Uppsala studentkår.  

Omorganiseringsprocessen pågår fortfarande, men de två tjänsterna avslutas i praktiken från och med slutet på februari. Detta i och med att de berörda anställda sagt upp sig för att gå vidare till andra jobb, till följd av informationen kring deras tjänster som framkom i slutet på hösten.  

Ändringarna som nu genomförs efterföljer en upprustning som kåren gjorde under hösten 2022, när man nyanställde stora delar av kansliet. 

Hur kommer det sig att ni nu inte har råd med den personal ni anställde? 
– Det är en process som startade 2021 och i utredningsunderlaget räknade man med en lönenivå som inte motsvarar verkligheten samt att flertalet tjänster inte var heltidstjänster. Samtidigt kunde man inte förutspå hur hög inflationen skulle bli, kåren blir väldigt ekonomiskt utsatt när priser för varor och tjänster ökar samtidigt som vårt bidrag inte gör det. 

Anton och Johannah beskriver även att man inte förutspådde löneökningen på 7,4% eller att hyran för kårhuset  skulle skrivas upp med närmare 10%. 

Parallellt med minskade personalkostnader så jobbar ni för att slopa medlemsavgiften, något som innebär stora förluster för kåren. Hur har resonemangen gått där? 
– Medlemsavgiften är en väldigt viktig fråga för kårens medlemmar och vi är en medlemsdriven organisation. Vi har under en väldigt lång tid sett minskade medlemssiffror och utan medlemmar har vi ingen kår. 

Målet, menar Anton och Johannah, är att en borttagen medlemsavgift ska till ett ökat engagemang i kåren och på sikt en starkare studentkår.


 


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…