Annons
Annons
Aprilfum
Foto: Redaktionen

Aprilfum: Oklar stämning och långa diskussioner


Verksamhetsårets sista fullmäktigesammanträde innan konstituerande fullmäktige bjuder på oklar stämning, långa utläggningar och på tok för många ~ordningsfrågor~.

Solen skiner men vindarna är kalla när det är dags för aprilfullmäktige. Det har gått bara två dagar sedan kårvalet avslutades och nu är det dags för det innevarande årets sista fullmäktigesammanträde. Nästa möte, planerat till 14 maj, är fullmäktigemandaten och de sittande namnen utbytta.  

Idag, till skillnad från februarifum, så är det ekorrar som står i centrum för LIVE TV FOR CATS. Eller jordekorrar? De har ett hål i marken i alla fall och är väldigt söta. 

Det vankas långt möte när klockan slår 17.15 och dagordningen plockas upp på projektorn. Det står många punkter på agendan. Men frukta icke kära läsare - Ergo kommer hålla er i handen under hela resan och skumma över de långtråkiga och  mindre intressanta delarna. 

Formalia
Allt börjar som vanligt med upprop. Asså känns alltid lite gulligt? Ger *Linnea är här och Lies är här å vad roligt att Johannah är häääär*-vibbar. Ni vet vad jag menar? Det blir diskussion om en suppleant för Högerpartiet, som verkar ha fallit ur systemet. Anton Sanchéz Sulejmani (S-studenter) återfinner honom i en tidigare lista - inget att vara orolig över alltså. 

När allt (röstlängd, kallelse, dagordning med mera et cetera och dylikt) godkänts går man vidare till valärenden. Det är många ärenden på punkten, hela tio stycken underpunkter.  

Valärenden
Först är det posten som klubbmästare som är aktuell. Man har fått in en kandidat till klubbmästare för kåren, Adam Blomqvist. Även Linnea Rydén söker. Det begärs således votering. Öppen? Sluten? Det blir voterig om voteringen. Mötes pausas i två minuter och någon i mötesforumet hörs uppgivet säga till någon annan “Du är ju dum i huvudet”. Dålig stämning much? 

Det blir i alla fall sluten votering. Väntelivänt för samtliga närvarande, helt enkelt. *Alexa, spela hissmusik*. Efter mycket om och men konstateras att fullmäktige har valt Linnea Rydén till klubbmästare. 

Dags för vice klubbmästare. Två nomineringar har inkommit. Sara Chowdhury och Nils Johansson. Johannah Rybrant (Vänsterstudenter) nominerar även Gabriel Lagercrantz (Vänsterstudenter). 

Nils Johansson är på plats och berättar om sin erfarenhet av att arrangera sittningar och arrangemang (samt efter en push från Sam-seks ordförande Lies Yousefi även sina utmärkelser som arrangör för dessa tillställningar). Gabriel Lagercrantz har varit 2Q på Västgöta nation och är sittande fotograf för Kuratorskonventet. Nils Johansson väljs till vice klubbmästare. 

Sen är det dags att välja en representant till Uppsala akademiförvaltning för kommande verksamhetsår. Styrelsen föreslår att detta ämbete ska tillfalla Uppsala studentkårs ordförande. Förvaltningen arvoderar sina representanter 5000 kronor per möte. Detta medför en diskussion om arvoderingen ska sänkas eller ändras. 

– Det finns en stor diskussion att ha angående arvoderingar på ett bredare plan, men ikväll är inte rätt tillfälle för den diskussionen, då blir vi kvar till midnatt, konstaterar Ernst Bergman (UUS) efter några minuters diskussion. Fullmäktige instämmer och det dras streck i debatten. 

Uppdraget i rektors beslutssammanträde tilldelas ex officio till Uppsala studentkårs ordförande för verksamhetsåret 2023/24. Sen är det lite fler val. Till stiftelsen Studenten i Uppsala. Lies Yousefi och Daniel Höjdal väljs. Det bordläggs lite suppleantposter, mer info om det finns på annan plats som inte är Ergo. 

Propositioner 
Dags för propositioner. Men först blir det paus.

Folk försvinner ut för att ta frisk luft. Partikollegor Arad Jaranmardi (Vänsterstudenter) och Lies Yousefi tittar på studentkårens senaste TikTok-satsning tillsammans med Emelie Rosén (UUS) och Ernst Bergman kan höras diskutera lokalfrågor med Alexander Palm (Högerpartiet).

Kommunikationspolicy och kårföreningsreglemente presenteras och godkänns. 

Intresseföreningsreglementet diskuteras innan beslut. Detta för att det syftar enbart till politiskt och religiöst obundna. Lies Yousefi reserverar sig mot detta och argumenterar för att det är rimligt att man som kår kan stötta även religiöst bundna intresseföreningar. Han yrkar på att formuleringen ska ändras från “partipolitiskt och religiöst obunden” till enbart “partipolitiskt obunden”. Fullmäktige röstar för att behålla reglementet i sin nuvarande form och att godkänna detta dokument. 

Efter detta är det dags för makulering, alltså ogiltigförklaring, av Uppsala studentkårs åsiktsprogram. Man vill ogiltigförklara detta för att kunna ersätta det med två separata dokument, ett med fokus på utbildningspolitiska frågor och ett för studentpolitiska frågor. Makuleringen godkänns och man går sen vidare till att presentera de två nya programmen.

Både det utbildningspolitiska programmet och det studentpolitiska programmet godkänns efter att Högerpartiet gjort sitt jobb som opposition och ställt frågor om vissa av åsikterna i dessa program. De två nya dokumenten ersätter alltså det tidigare åsiktsprogrammet. 

Slut på propositioner! Dags för motioner! Men först: Ytterligare en paus. Ergo vill hem till soffa, middag och Netflix men ICKE. Än är det punkter kvar på agendan. 

Motioner
Den första motionen rör en akademisk bojkott av Israel.  Här blandas det in väldigt mycket att-satser. Styrelsen har en åsikt. Vänsterstudenter har en annan. Det yrkas hit och dit. Ergo yrkar på att få gå och lägga sig och kommer att bespara er de långa diskussionerna. Men styrelsens yrkande får bifällande. 

Sammanträdets andra motion rör vad man kallar en “Plantbaserad studentkår”. Asta Dahlqvist föredrar för punkten som syftar till att Uppsala universitet och Uppsala studentkår ska gå över till 100% växtbaserad catering senast vårterminen 2029 för att bli mer klimatmedvetna. Kårstyrelsen yrkar på avslag av motionen i sin helhet, men tackar för en välskriven motion. Kårfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sen finns inget mer intressant att säga, mer än att Lars Burman och Eva Åkesson väljs till hedersmedlemmar för kåren och sektionerna och styrelsen har uträttat Arbete™, vilket redovisas i deras respektive promemorior. 
 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?