Annons
Annons
Psykisk ohälsa
Enligt en ny undersökning så är studenter till högre grad drabbade av psykisk ohälsa jämfört med övriga befolkningen.
Foto: Pixabay

Studenter till högre grad drabbade av psykisk ohälsa


Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk ohälsa, vilket är betydligt fler jämfört med den övriga befolkningen. De mest drabbade var unga kvinnor.

I undersökningen Eurostudent rapporterar 29 procent av studenter på svenska lärosäten att de lider av någon typ av psykisk ohälsa. De vanligaste besvären uppgavs vara depression och ångest. 33 procent av kvinnorna i undersökningen uppgav att de är drabbade av psykisk ohälsa, vilket är betydligt högre än andelen män, där motsvarande siffra låg på 22 procent. Kvinnorna som upplevde psykisk ohälsa var också yngre än männen. 

Enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) är andelen med psykisk ohälsa bland studenter betydligt högre än övriga befolkningen, där motsvarande andel var 14 procent 2022. 

Psykisk ohälsa och tankar på att hoppa av studierna
Eurostudents undersökning visade även att psykisk ohälsa hade en koppling till tankar om att hoppa av sina studier. Bland de studenter som rapporterade psykisk ohälsa uppgav 14 procent att de hade allvarliga funderingar på att hoppa av sina studier, jämfört med 6 procent bland de studenter utan psykisk ohälsa. 

– Mer än hälften av studenterna med psykisk ohälsa upplever att det begränsar dem i deras studier. Och vi ska komma ihåg att det här gäller ett stort antal studenter på svenska universitet och högskolor, säger Sofia Scholler, utredare på UHR i ett pressmeddelande på UHR:s webbplats. 

Studenter behöver mer utvecklat stöd
Studenterna i undersökningen uppger att de känner en osäkerhet kring vilket stöd som går att få från sitt lärosäte och hur man går tillväga. UHR menar att det finns behov av ett mer riktat stöd och tydligare information under hela studietiden för att underlätta studenternas situation.   

Eurostudent är en enkätundersökning som undersöker ekonomiska och sociala villkor för studenter i Europa. I Eurostudent 8, som är den senaste undersökningen, skickades enkäter ut till 27 länder i Europa. I Sverige hade 40 000 studenter möjlighet att svara mellan april och maj 2022 varav 7300 personer svarade. Resultatet från delen som handlade om studenternas psykiska mående i Eurostudent 8 presenteras i UHR:s skrift Att studera på högskolan med psykisk ohälsa. 
 


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-06-24 12:24
Måndagen den 24 juni välkomnas besökare på nytt till Uppsala Universitets museum Gustavianum, som renoverats sedan 2019…