Sveriges riksdag debatterar kontroversiell grundlagsändring

Sen artikeln publicerades har riksdagen antagit förslaget om grundlagsändringen. Texten uppdateras löpande. Idag fattas
Nyheter i korthet
2022-11-16 15:34

Så överklagar du universitetets beslut

Tycker du att universitetet har fattat ett felaktigt beslut om exempelvis antagning? Då har du rätt att överklaga.
Nyheter
2019-01-10 19:01