Olika bud om hp-krav

En halv högskolepoäng saknades för att Ban Salim skulle få börja på nästa kurs på receptarieprogrammet. Samtidigt fick hon fick veta att andra får påbörja sina kurser trots att de...
Nyheter
2019-03-29 16:04

Det har varit jättejobbigt för studenterna

Trots att Gabriella Mourad tagit alla högskolepoäng som krävs var hon nära att bli utan plats sista terminen på receptarieprogrammet. Prodekanus Ingrid Nylander hoppas att nya...
Nyheter
2019-01-16 11:49

Otrygga råttor ger svar om missbruk

Professor Ingrid Nylander har genom att studera råttor kunnat visa att en otrygg uppväxtmiljö kan leda till alkoholmissbruk. Nu planerar hon att gå vidare med ”maskrosråttorna”...
Forskning
2018-05-31 11:37