Våldsamt intressant

I ett allt mer splittrat samhälle har våldsskildringar i fiktionen kommit att bli ett av få teman som väcker intresse hos den breda massan. Men vad gör det med oss att konsumera...
Bok
2019-10-01 15:47