Bokmödrar på flykt

Varför är mammor som lämnar sina familjer ett så populärt tema i svensk samtida litteratur? Forskaren Jenny Björklund skriver boken som undersöker rådande ideal genom titta på...
Forskning
2019-09-09 17:16