Sveriges riksdag debatterar kontroversiell grundlagsändring

Sen artikeln publicerades har riksdagen antagit förslaget om grundlagsändringen. Texten uppdateras löpande. Idag fattas
Nyheter i korthet
2022-11-16 15:34

Lärosäten ska synliggöra minoriteter

Uppsala universitet hör till de lärosäten som har ett särskilt uppdrag för de nationella minoritetsspråken. Från och med i år stärks minoriteternas rättigheter.
Nyheter
2019-01-22 16:08

Regeringen backar om krav på breddad rekrytering

En ny lag skulle skärpa kraven på lärosätenas arbete för minskad social snedrekrytering. Efter kritik dras förslaget nu tillbaka.
Nyheter
2017-12-04 11:39