Kritiserar flygvanor

Förra årets gjorde anställda vid Göteborgs universitet mer än 8 000 flygresor på sträckor under 50 mil. Det är studenter
Nyheter i korthet
2019-12-02 11:47