Utländsk utbildning översätts online

För att underlätta för personer med utbildning från ett annat land att ta sig in på arbetsmarknaden lanserar
Nyheter i korthet
2019-05-08 12:34