Annons
Annons
Vi vill skapa ett klimatutskott som kan vara en konstant och långsiktig blåslampa på universitetet i frågor som är praktiskt genomförbara, skriver representanter för kårpartiet UUS.

Klimatet är viktigt, men glöm inte bort studenterna


I sin debattartikel belyser S-studenter en oro som finns angående den sittande kårstyrelsens fokus på klimatarbete. Främst lyfts ett missnöje gällande att kåren spenderar pengar på att utreda organisationen och att fokus ligger på frågor som anses mindre viktiga. Detta istället för att satsa på ett klimatfokus, som S-studenter bedömer vara viktigare än allt annat. UUS håller inte med om dessa observationer. Sedan 2014 har 50 procent av vårt studentunderlag valt att lämna Uppsala studentkår för att bilda egna kårer. En stor anledning till detta har varit på grund av hur illa organisationen fungerar. Kåren måste göra något åt dessa problem, annars kommer det inte finnas någon kår som kan driva ett klimatarbete framåt. Att fokusera på den utmaning Uppsala studentkår har kring organisation betyder inte ett ointresse för att även fokusera på klimatarbetet vid universitetet — eller andra frågor heller för den delen.

UUS anser att kåren har en skyldighet att pressa universitetet så att ett klimatansvar tas. Att S-studenter lägger fram en rad klimatförslag utan någon idé om deras genomförbarhet eller hur man ska driva denna fråga är dock inte ett tillvägagångssätt vi bedömer särskilt effektivt. Istället behöver vi hitta genomtänkta lösningar som inte är förhastade eller skapta för att låta bra under ett kårval. S-studenter vill bland annat stoppa allt flygande på universitetet. Att universiteten har en hög andel koldioxidutsläpp i form av flygresor är allvarligt och behöver åtgärdas, det håller vi med om. Likväl finns det bra anledningar till en del flygresor. Om vi vill att Uppsala universitet fortfarande ska vara ett universitet i världsklass som kan forska på morgondagens lösningar på klimatutmaningarna kan vi inte helt utesluta att det ibland kan vara nödvändigt att flyga. Att ignorera aspekter som denna är orealistiskt och inte särskilt effektivt på lång sikt. ”Förbjud allt flygande” kanske låter bra, men det är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera frågan.

UUS föredrar att hålla sig på jorden med realistiska, genomförbara förslag och vill att det ska vara enkelt att engagera sig i kåren om frågor man brinner för. Därför vill vi skapa ett klimatutskott som kan vara en konstant och långsiktig blåslampa på universitetet i frågor som är praktiskt genomförbara. Samtidigt kan andra delar av kåren fokusera på andra frågor som också är viktiga, så att de inte glöms bort. Klimatutskottet kan med fördel utveckla kårens åsiktsprogram i klimatfrågan, men det finns en del konkreta idéer där kåren kan påverka genom ett klimatutskott redan nu:
Idag är belysningen i många rum på till exempel BMC helt styrda av att studenterna och forskarna tänder och släcker. Det innebär att många lampor lyser när ingen är där. UUS uppmanar universitetet att installera rörelsesensorer på alla campus för all belysning. Det finns även fortfarande många glödlampor på våra campus som bör ersättas till energisnåla LED lampor. Klimatutskottet kan även kartlägga var universitetets el kommer ifrån och trycka på att universitetet ska använda el från elbolag som tar klimatansvar.

Vi kunde även läsa i Ergo att en av storflygarna menade att en anledning till att han flyger så mycket är att han måste vara i Uppsala på vissa möten när mycket av hans forskning bedrivs vid CERN. Detta är inte hållbart och här finns det saker universitetet kan göra omedelbart. Vi vill att universitetet avsätter pengar som institutioner och fakulteter kan söka för att uppgradera sina mötesrum för att förbättra digitala möten. Detta för att göra det enklare för ledamöter att kunna vara med via länk och då inte behöva göra en onödig resa. Universitetet har även två campus med ett hav emellan, i Uppsala och i Visby. För att minska flygningen mellan våra campus vore det bra om systemet där man bokar videokonferenser automatiskt bokar en sal på båda campus, men så är det inte idag. Vi vill även att alla resor som universitetet gör inom Sveriges fastland samt till Köpenhamn och Oslo görs flygfritt, för även om vissa flygresor kan vara nödvändiga är inte alla det. På institutions-, fakultets- och/eller universitetsnivå borde man kunna kompensera enskilda forskare som väljer en dyrare resa med tåg över en billigare med flyg.

Vi betvivlar inte att S-studenter vill väl. Klimatfrågan är viktig, men att påstå att andra frågor kåren hanterar inte skulle vara viktiga är inte riktigt. Det finns flera frågor som är viktiga som till exempel att alla studenter ska ha tillgång till mikrovågsugnar under lunchen. Enligt lagen är en studentkårs viktigaste uppgift att bevaka så att utbildningarna håller en god kvalitet och stötta studenter som får problem med universitet gällande sin utbildning. UUS går till kårval för att alla de studenter vi representerar ska få sin röst hörd, vare sig det gäller stora frågor som klimat eller små frågor som mikrovågsugnar.

Kårpartiet Uppsala Universitets Studenter, UUS
Robin Pelgrom
Sarah Ericsson
Jonas Lundström
Joel Cevey Tärnholm
David Kalantar
Sofia Karlsson
Jakob Lidman
Amanda Lindberg
Jakob Sidmalm
Johannes Öhlin


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-26 10:43
"UUS ser inte att det enda som man kan göra, och som betyder något, är att ändra på fullmäktige, utan UUS jobbar med små…
2020-05-25 10:47
UU-lektor anmäls för att ha använt ett förbjudet ord. Student får repressalier efter att ha kritiserat en av SLU:s…
2020-05-20 15:45
"Det framstår som obegripligt att UUS har övergett sitt långsiktiga mål om att reformera valsystemet." Före detta…