Annons
Annons
”Aufbau der Republik”
Kakelfasaden i Carolinabacken är en kopia av verket ”Aufbau der Republik” – i fotot ovan – som pryder Detlev-Rohwedder-Haus i Berlin. Bevarandet av originalverket fyller en viktig funktion, till skillnad från Uppsala-kopian, menar Sebastian Holmberg.
Foto: Manfred Brückels/Wikimedia commons

Ta bort propagandaverket i Carolinabacken


I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort kakelfasaden med propagandistiskt motiv i Carolinabacken, anser föreningen Heimdals ordförande.

Rättelse från redaktionen:

I debattartikeln står att Uppsala kommun 2015, då ledd av en vänsterkoalition (S/V/MP), valde att uppföra Erik Krikortz konstverk på elvärmecentralen i Carolinabacken. Detta stämmer inte. Verket färdigställdes 2015, men själva beslutet att låta uppföra det fattades redan 2012 då Uppsala kommun leddes av en koalition bestående av M, L, C och KD. Ordförande i kulturnämnden, som godkände beställningen av verket, var 2012 Eva Edwardsson (L).

–––––––––––––––––––––––––

I den slutna upsaliensiska världen får vi många tillfällen att jubilera. Nyligen firade Juridiska föreningen 175 år med pompa och ståt på Uppsala slott och både Västgöta och Västmanlands-Dala nationer uppnår nu den aktningsvärda åldern 380. Det finns dock en mer solenn högtid att minnas i år, nämligen 30-årsdagen för Berlinmurens fall.
Det är i dag smått obegripligt att Berlin så sent som 1989 var delat i två av en mur och ett ingenmansland. Genom muren delades familjer och den sista vägen till väst stängdes.  De som försökte ta sig över gränsen men misslyckades, straffades med döden.
Zentrum für Zeithistorische Forschung i Potsdam och Dokumentationszentrum Berliner Mauer har sammanställt en lista över alla de som miste livet vid flyktförsök över muren. Det är hårresande läsning:  Joachim Mehr, 20, skjuten; Klaus Kratzel, 25, påkörd av ett tåg; Bernd Lehmann, 18, drunknade i Spree. Ettårige Holger H. kvävdes av misstag till döds av sin mor när han började gråta under ett flyktförsök i en lastbil.

Vad tiden lider blir vi, trots alla försök till åminnelse, mer likgiltiga inför minnet av muren och dess offer. I Uppsala har detta dock inträffat osedvanligt tidigt. År 2015 bestämde kommunen att den nya ”paradgatan” skulle dekoreras med konst och godkände en kakelfasad med DDR-motiv till en elvärmecentral.  Det är tyvärr föga överraskande att kommunen, som då leddes av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, valde att göra detta. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet har gjort upp med sina täta kopplingar till den totalitära DDR-regimen.
Kakelfasaden är skapad av Erik Krikortz och är en kopia av ett motsvarande verk i Berlin. Efter andra världskriget skulle det gamla Reichsluftfahrtministerium anpassas från kontor för nazistregimen till kontor för DDR-regimen. I och med detta skulle Arnold Waldschmidts 25 meter långa ”Soldatenrelief” på byggnadens fasad, som skildrade marscherande SS-soldater, ersättas med lämplig DDR-propaganda. Uppdraget gick till Max Lingner som ville teckna ett porträtt över nationalsocialismens sammanbrott och en ny början för Tyskland, men denna vision fick revideras efter önskemål från högsta politiska ort. Till slut blev det en euforisk skönmålning av socialismen som förenar arbetarklassen, bönderna och intelligentsian. En fasad som sedan kopierades rakt av och transplanterades till Uppsala.
Det är helt rätt att den pryder samma byggnad i Berlin idag och för all framtid. Att ta bort den, trots att den representerar DDR-regimen, vore historielöst och leder bara till att glömskan träder in fortare. I Berlin finner den även sitt rätta sammanhang; kontrasten mellan den socialistiska kakelväggen och det nya enade Tyskland, som mer än något annat land gjort upp med sin historia, kunde inte vara större. I Uppsala frikopplas verket från det historiska sammanhanget, samtidigt som de två partier som godkänt verket inte har gjort upp med sina kopplingar till DDR-regimen.

Det nya styret i Uppsala kommun borde hedra 30-års jubileet av Berlinmurens fall samt alla DDR-regimens offer genom att ta bort det propagandistiska verket i Slottsbacken.


Sebastian Holmberg
Ordförande, Föreningen Heimdal


Annons

Annons

Vill du också debattera i Ergo?

Hör av dig till oss på cred@ergo.us.uu.se

Max 3 000 tecken inklusive blanksteg. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i och språkgranska manus före publicering.

Läs mer

2020-10-23 14:03
Ett alternativ till dagens högskoleprov är att utöka möjligheterna till basår och att byta till ett ämnesprov anpassade…
2020-09-17 09:01
”Det är nästan som om debattören vill uppmuntra till fusk, eftersom han inte vill se några som helst faktiska…
2020-09-15 13:42
"Att ta ifrån en sådan student sin plats när det inte smidigt går att ersätta honom eller henne med en annan student är…