Annons
Annons
Akademisk högtidsdräkt
Akademisk högtidsdräkt – en tradition med anor och inte något man lättvindigt bör bryta enligt insändarskribenten Gustaf Palmér som syns längst till höger i bild.
Foto: Privat

Akademiska högtidsdräkten inte öppen för tolkning


Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande för Fanbärarkonventet i sin insändare.

Vi är nog alla medvetna om tidernas förfall som står för vår dörr likt >> Hannibal ante portas >>. Men att detta förfall var så nära inpå oss är något som inte ens de största domedagsprofeter hade kunnat förutse. Foucault sa en gång att människan kommer utplånas, likt ett ansikte ritat i sanden vid havets rand. Lyckligt ovetande var Foucault om att vårt öde skulle bli mycket värre än så. Till hans stora lycka fick han aldrig uppleva att vissa (i ceremoniella sammanhang) Uppsalakårer skulle bryta praxis för den akademiska högtidsdräkten.

Det var vid en ceremoniell akt i den Upsaliensiska våren som en äldre man med indignerad min kom fram till mig. ”Är det verkligen lämpligt” säger han med darrande läppar. Det som jag först trodde var ett kortare delirium följt av den punsch som jag och mina vänner tidigare druckit likt vatten i Sahara visade sig vara sanning. Min största farhåga, bruten praxis av ett av det mest heliga som vårt Alma mater har, den akademiska högtidsdräkten. Jag har tidigare hört om hur vissa studentkårer, ofta av det yngre slaget, har valt att fritolka praxisen, men detta var in absurdum.
Förbluffad vred jag mig i plågor, och när jag informerade min käre konventssekreterare förlöstes ett skrik likt jag något jag aldrig hört tidigare. Något måste göras, var hans sista ord innan han svimmade.

Och ja, något måste göras. För det första bör alla läsa Studenternas Ceremoniinstruktion. För det andra finns det en visdomens källa likt ingen annan att vända sig till. Sök upp ceremonikonventen, vi förlåter er för synder, berättar vad som är rätt, hur man bär fanor och hur man flankerar trapport, så länge ni släpper mörkret och lär er hur en fanbärare och marskalk faktiskt ska vara klädd!


Gustaf Palmér
Ordförande emeritus, Vice ordförande emeritus och Fanbärare emeritus,
Fanbärarkonventet


Annons

Annons

Vill du debattera på ergo.nu?

Max 3000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i och språkgranska manus. Mejla cred@ergo.us.uu.se

Läs mer

2020-09-17 09:01
”Det är nästan som om debattören vill uppmuntra till fusk, eftersom han inte vill se några som helst faktiska…
2020-09-15 13:42
"Att ta ifrån en sådan student sin plats när det inte smidigt går att ersätta honom eller henne med en annan student är…
2020-09-11 11:24
Den som fuskat på högskoleprovet och tagit sig in på en utbildning bör förlora både utbildningsplats och högskolepoäng…