Annons
Annons
Jacob Färnert, Johannes Bäck, Karin Bohman
"Som två ideologiskt och partipolitiskt obundna kårpartier välkomnar vi att studenter engagerar sig i de politiska förbund de sympatiserar med. Samtidigt oroar vi oss för att de första att komma i kläm i denna konflikt mellan olika rikspolitiska ideologier är våra lokala studentkårer", skriver Jacob Färnert, Johannes Bäck och Karin Bohman, representanter för de partipolitiskt oberoende kårpartierna UUS och Studentpartiet vid Stockholms universitet.
Foto: Privat

Gör inte studentkårerna till brickor i ert politiska spel


"Om akademisk frihet verkligen ska råda på våra lärosäten, som tidigare debattörer verkar värna för, måste också studentkårerna vara fria från rikspolitiska påtryckningar", skriver representanter för kårpartierna UUS och Studentpartiet vid Stockholms universitet.

I debattartiklar från Konservativa förbundet, Moderata studenter och Allians för Kåren och deras borgerliga studentförbund har vi i Svenska dagbladet kunnat läsa hur det byggs upp för en ideologisk strid om Sveriges studenter. Som två ideologiskt och partipolitiskt obundna kårpartier välkomnar vi att studenter engagerar sig i de politiska förbund de sympatiserar med. Samtidigt oroar vi oss för att de första att komma i kläm i denna konflikt mellan olika rikspolitiska ideologier är våra lokala studentkårer.

En studentkår är en ideell organisation med syftet att värna studenternas och medlemmarnas intressen. Studentkårer har ett ansvar att företräda hela studentgruppen och se till att studenter har inflytande över sina studier, något som all forskning visar på skapar kvalitet i utbildningen. Historiskt har många studentkårer styrts av ett partipolitiskt system, där de nationella studentförbunden ställt upp i de lokala kårvalen och därefter styrt kårerna som om det vore vilket kommunfullmäktige som helst. Idag hör våra studentkårer, Stockholms universitets studentkår och Uppsala studentkår, till de sista som har kvar det systemet. De flesta har bytt till att ha årsmöten eller direktval som vilken vanlig förening som helst, och det är inte svårt att förstå varför.


Annons

Annons

Ideella föreningar med frivilligt medlemskap tar skada när de ska styras av ett partipolitiskt system anpassat för riksdag, landsting och kommuner. Vid långsiktig majoritet för ett politiskt block kan stora studentgrupper känna att de inte är representerade och avsluta sitt medlemskap, och vid snabba majoritetsskiften skapas legitimitetsproblem och svårighet att säga vad organisationen står för. Att övertyga studenter om den partipolitiska kopplingen inom studentinflytande är svårare än att övertyga dem om att deras kursutvärderingar faktiskt gör skillnad. När kårpartier debatterar frågor som egentligen bör påverkas på riksdagsnivå, eller till och med i EU, så blir att rösta på ett parti ett ställningstagande frånkopplat från det reella studentinflytandet. När studentgruppen blivit alltför desillusionerad över vad det partipolitiska systemet inneburit för deras möjlighet till studentinflytande har detta i vissa fall till och med lett till att tidigare starka studentkårer splittras eller upplöses när studentförening efter förening bestämmer sig för att gå sin egen väg.

"När olika politiska ideologier och nationella förbund börjar stånga och frusta för en maktposition i studentkårer så riskerar lokala studenter och föreningars engagemang att konkurreras ut."

Det är den risken vi står inför. När olika politiska ideologier och nationella förbund börjar stånga och frusta för en maktposition i studentkårer så riskerar lokala studenter och föreningars engagemang att konkurreras ut. Det vore olyckligt. För oavsett hur viktig och relevant debatten om borgerlighetens framtid än kan vara nationellt, regionalt och även bland studenter så är det ett misstag att skohorna in den även i studentkårernas demokratiska system. Där behövs kunniga och engagerade studenter som oavsett politisk tillhörighet arbetar för att förbättra för studenterna, och inte för att hävda sig själva och sitt riksdagspartis ideologi. Om akademisk frihet verkligen ska råda på våra lärosäten, som tidigare debattörer verkar värna för, måste också studentkårerna vara fria från rikspolitiska påtryckningar.

Våra två partier har genom åren hittat goda samarbeten med många olika partier med olika ideologiska övertygelser. Det till trots råder det inget tvivel om att studentkårerna tar skada av partipolitiken. Med en ny nationell konflikt på väg in i våra lokala kårer blir det allt mer tydligt att det är dags för förändring. Att ta bort det partipolitiska systemet från våra studentkårer är varken höger eller vänsterpolitik, det är studentpolitik.

 

Karin Bohman
Ordförande för Studentpartiet vid Stockholms universitet

Jacob Färnert
Ordförande för Uppsala universitets studenter

Johannes Bäck
Ordförande för Uppsala studentkår

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…