Annons
Annons
"Det ekar beklagligt nog tomt på vänstersidan på konkreta förbättringsförslag och engagemang för att ta itu med de verkliga problemen", skriver Amanda Kanange, kommunfullmäktige- och riksdagskandidat för Liberalerna, och Josefin Fällgren, regionkandidat för Liberalerna samt ordförande för Liberala Studenter Uppsala.
"Det ekar beklagligt nog tomt på vänstersidan på konkreta förbättringsförslag och engagemang för att ta itu med de verkliga problemen", skriver Amanda Kanange, kommunfullmäktige- och riksdagskandidat för Liberalerna, och Josefin Fällgren, regionkandidat för Liberalerna samt ordförande för Liberala Studenter Uppsala.
Foto: Privat

"Ungas psykiska ohälsa måste prioriteras"


"Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem bland unga och inte minst bland studenter. Den som drabbas av psykisk ohälsa är inte längre en fri människa, det hindrar en från att uppnå sina mål, drömmar och att leva sitt liv till fullo", skriver representanter för Liberalerna och Liberala Studenter.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna.

Den ökande psykiska ohälsan är en av vår tids stora utmaningar. Välfärden behöver stå starkt rustad för att hjälpa de som behöver stöd och se till att vårdkedjan fungerar hela vägen. Dock har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet under denna valrörelse endast fokuserat på vem som äger verksamheterna i vår välfärd istället för hur vi förbättrar vår välfärd. Detta har lett till att debatten kring ungas psykisk ohälsa hamnat i skymundan. Det ekar beklagligt nog tomt på vänstersidan på konkreta förbättringsförslag och engagemang för att ta itu med de verkliga problemen. Liberalerna är ett parti som prioriterar ungas psykiska hälsa på riktigt.

Psykisk hälsa är den enskilt viktigaste faktorn för ungas välmående. Samtidigt är satsningar för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa självfinansierade i längden. När unga mår bra kan de fokusera på sina studier, samtidigt som färre bli sjukskrivna eller får andra besvär relaterade till psykisk ohälsa. Det behövs konkret politik inom flera olika områden för att få en förändring. Den som drabbas av psykisk ohälsa ska mötas med omtanke och respekt samt ha stort inflytande över sin egen vård. Det räcker inte med att enbart se till akutpsykiatrin, även om den är oerhört viktig. Väntetiden för utredning och behandling måste kortas så att de som kämpar med psykisk ohälsa kan få hjälp så snabbt som möjligt. Det krävs även ett brett, långsiktigt och samordnat arbete mellan kommunen, regionen, civilsamhället och universiteten.


Annons

Annons

Hälso- och sjukvården måste vara väl rustad för att säkerställa att vårdkedjan fungerar hela vägen igenom. Ingen som behöver hjälp och stöd ska lämnas efter. Vi behöver mer forskning och undersökningar om stress och psykisk ohälsa bland unga. Samtidigt måste vi förbättra det förebyggande arbetet. Det finns hjälp att få, men vi måste se till att färre unga får problem från första början. Arbetet för att förebygga problemen och främja psykisk hälsa ska vara en självklarhet. Här måste vi även ha ett helhetsperspektiv på politiken. Socialdemokraterna har skapat en arbets- och bostadsmarknad som stänger ute oss. Många studenter bor till exempel under osäkra och otrygga förhållanden, de vet inte var de ska ta vägen när vårterminen börjar. Detta skapar stress, vilket höjer risken för att drabbas av psykisk ohälsa. Den som vill bekämpa den ökade psykiska ohälsan hos unga måste ställa sig frågan: Hur påverkas vi av att vi har en regering som bedrivit en politik som är fientlig mot ungas livssituation och framtidsmöjligheter?

Vi behöver politiska reformer som gör skillnad för individen. Den som lever med psykisk ohälsa är inte fri. När vi satsar på att göra vård för psykisk ohälsa lika tillgänglig som annan vård kommer resultatet bli minskade vårdkostnader, ökad sysselsättning, och framför allt ökad möjlighet för människor att leva det liv man vill. Den psykiska ohälsan måste prioriteras på riktigt, innan det är försent.

Amanda Kanange, kommunfullmäktige- och riksdagskandidat för Liberalerna
Josefin Fällgren, regionkandidat för Liberalerna samt ordförande för Liberala Studenter Uppsala

Läs mer

2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…
2024-04-17 09:36
Vänsterstudenter skriver om akademiska bojkotter i dagens debattartikel.