Annons
Annons
S-studenter
Foto: Logga

"Vi har skapat bättre förutsättningar än någonsin att aktivt driva kårens verksamhet"


"Kåren måste återerövra det centrala rummet i studentuppsala och bli en tydlig och stark röst för studenter. Men framförallt behöver vi vara en organisation som både attraherar medlemmar och engagerar dem i kårens verksamhet", skriver S-studenter.

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribentens egna.
 

Förra veckan började kårvalet, det är då medlemmarna får bestämma om vilka kårpartier ska företräda dem i Uppsala studentkårs kårfullmäktige och vilka frågor som den tillträdande styrelsen ska driva under det kommande verksamhetsår. Genom kårvalet bestäms vad Uppsala studentkår ska göra under ett helt års tid.

Vi S-studenter har nu suttit i styrelsen under ett helt år och jag har fått förtroendet att vara ordförande för kåren under det gångna året. Under det året har vi S-studenter aktivt arbetat för att kåren ska vara en starkare och synligare kår. Vi har genomfört reformer för att göra kåren mer tillgänglig för medlemmar såsom att erbjuda gratis kaffe och utskrifter för på kårhuset. Vi har stärkt personalorganisationen på kåren och skapat bättre förutsättningar än någonsin för att aktivt driva kårens verksamhet för studenter, gentemot universitetet och politiken.

Vi har tillsammans med våra partners i Vänsterstudenter sett till att driva en väldigt lyckad kaffekampanj som både uppmärksammades av studenterna och som resulterade i lägre kaffepriser för en stor del studenter vid Uppsala universitet.

Allt detta med en budget i balans.

Nu när vi blickar mot det kommande verksamhetsåret så anser vi att kårens senaste årtiondet av nedskärningar och besparingar är över. Vi S-studenter menar att det är dags för kåren att åter gå på offensiven och föra en expansiv politik såväl inom som utanför universitetet. Kåren måste återerövra det centrala rummet i studentuppsala och bli en tydlig och stark röst för studenter. Men framförallt behöver vi vara en organisation som både attraherar medlemmar och engagerar dem i kårens verksamhet.

Vi föreslår därför att kåren ska renovera sin reception så att den tillgängliggörs för studenter. Genom att skapa nya och attraktiva studieplatser och grupprum av hög kvalitet samt utveckla en caféverksamhet där studenter kan umgås och samtala med varandra kommer kårhuset bli en central del av studenters vardag.

Vi föreslår även att kåren måste utveckla sitt arbete och driva starkare opinion om breddad rekrytering och breddat deltagande vid Uppsala universitet. Jämställdhet och lika behandling av alla studenter vid universitetet, oavsett bakgrund, är vårt ledande mantra inför den kommande mandatperiod.

Samtidigt står vi S-studenter för att nationernas sak är vår och att kåren aktivt måste samarbeta och vidareutveckla sitt samarbete med nationerna. Nationerna är vad som gör Uppsala till den bästa studentstaden i Sverige och kåren måste använda sitt inflytande gentemot universitetet för att företräda såväl våra studenter som våra nationer.

S-studenter kommer att arbeta för en aktiv kår, en uppsökande kår och en kår som finns där för sina medlemmar och studenterna. Det är vad vi kommer att kämpa för i den här kårvalrörelsen och det vi kommer att arbeta för outtröttligt.


Anton Sánchez Sulejmani, Kårordförande 2022–2023 och S-studenters kandidat till kårordförande

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-04 09:45
Laboremus skriver, tillsammans med S-studenter, om sin kandidat till EU-parlamentet i dagens debattartikel.
2024-05-14 09:00
Stora förändringar på kåren kan vara att vänta efter dagens konstituerande fullmäktigesammanträde. Tre av fem kårpartier…
2024-04-19 09:24
"Det är uppenbart att regeringen behöver hjälp i att lista ut var pengarna ska gå", skriver debattörer från Gröna…