Annons

Pinsam kritik från UKÄ


Nyligen fick Uppsala universitet kritik från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) med anledning av hur man behandlat en student. Studenten hade utlovats antagning till forskarutbildning och registrerats på en nominell kurs, en kurs som saknade meningsfull kursplan, undervisning, tentamen och kurskamrater. Kursen finns visserligen i kurskatalogen, men följer inte sedvanliga terminer. Istället kan den påbörjas när som helst. Studenten erhöll ett stipendium som förmedlades av handledaren. Innehållet i kursen bestod huvudsakligen av experimentellt arbete. nbsp;

Vem som helst kan konstatera att kursens syfte är att få billig arbetskraft till experimentellt arbete och utsätta blivande doktorander för en prövoperiod. Fakulteten eller rektor kunde lätt ha tagit institutionens prefekt i örat och vidtagit nödvändiga rättelser. Så hade saken varit ur världen. Men istället valde universitetet av oklara skäl att förneka missförhållandena, vilket medförde en årslång korrespondens med tillsynsmyndigheten.

Härvid har universitetet, istället för att vårda sig om en utländsk students rättssäkerhet, med närmast obegränsad påhittighet och advokatyr försökt slå blå dunster i ögonen på tillsynsmyndigheten. Universitetet har påstått att kursen visst haft ett schema och för att bevisa saken har det bilagt ett schema från en kurs på Ultuna Stipendiet påstås ha varit utlyst med ett anslag på institutionens anslagstavla år 2007. Studenten fick stipendiet (istället för lön) 2011.

Mest pinsamt är kanske att man försökt hemlighålla vad institutionen sagt i ärendet. Först efter domslut i kammarrätt fick studenten ta del av vad prefekten sagt om henne. Det visade sig att prefekten förklarade att dylika stipendier främst gavs till ”insufficienta” studenter. Ett ytterst märkligt påstående. De mest begåvade skulle alltså inte komma på fråga.

Man slår sig för pannan. Det har uppenbarligen också UKÄ gjort. Ämbetet skriver i sitt beslut att ord står mot ord, att det inte kan hålla vittnesförhör, och koncentrerar sig på antagningen till kursen, stipendiet och kursens innehåll.

När det gäller antagningen drar ämbetet slutsatsen att Uppsala universitets sätt att anta studenter till kursen är oförenligt med högskoleförordningens urvalsregler. Ämbetet förutsätter att universitetet ändrar antagningsförfarandet.

Ifråga om stipendiet konstaterar ämbetet att det inte finns några dokument som visar vilka villkor som gällt för stipendiet. Universitetet har inte heller på ett tillfredsställande sätt kunnat visa att det utlysts på ett sådant sätt att det varit känt för alla intresserade att söka. Det bifogade meddelandet är daterat fyra år innan studentens antagning till kursen och är endast ett allmänt hållet meddelande om att stipendier inom några ämnesområden ledigförklaras. Beträffande kursens innehåll konstaterar ämbetet att universitetet inte kunnat visa att det funnits någon försöksplan.

Universitetskanslerämbetet ger alltså universitetet underkänt på antagningen, hanteringen av stipendiet, och kursens uppläggning, och aviserar att det under 2014 kommer att följa upp dessa saker. I samband med det kommer ämbetet att på nytt ta ställning till om utbildningen bör utvärderas. Det är inget djärv gissning att kursen inte kommer att ges mer. Det vore ingen förlust


Annons

Annons

Läs mer

2023-05-25 14:59
Det är mycket som tar slut i maj, mycket mer än i december. Men det smyger sig på mer så här års. Skymt bakom grönska…
2023-05-11 15:38
Våren kom tillslut och solen skiner här i den lilla fickan mellan valborg och vårbal, den gyllene tiden när allt är…
2023-04-20 09:17
I nya kolumnen "Chefredaktören har ordet" kommenterar Lovisa Sjöström Johansson på samtidsfenomen och aktualiteter i…