Tove Fall har lett studien om hundar och astma hos barn.
Foto: Nils Fall

Hundar kan minska risk för astma


Barn som växer upp med hundar löper mindre risk att utveckla astma, visar ny studie. Däremot observeras ingen koppling mellan så kallade ”allergivänliga” hundar och minskad risk för astma.

Redan tidigare har forskare sett att risken för att utveckla astma i skolåldern är lägre hos barn som växer upp med hundar. En ny studie från Uppsala universitet och Karolinska Institutet visar att tikar har en bättre effekt än hanhundar. Hos barn med enbart tikar i hemmet var risken för astma 16 procent lägre än hos barn med hanhundar. Barn med flera hundar hade 21 procents lägre risk än de utan några hundar alls.

– Hundens kön kan påverka mängden allergen som avges, och man vet att okastrerade hanhundar avger mer av ett särskilt allergen än kastrerade hanhundar och tikar. Några hundraser beskrivs dessutom anekdotiskt som hypoallergena eller allergivänliga och anses vara mer lämpliga för personer med allergier, men det finns inga vetenskapliga bevis för detta, säger Tove Fall, universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper, molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet som lett studien tillsammans med professor Catarina Almqvist Malmros vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

Alla barn födda mellan 2001 och 2004 som haft hund i hemmet första levnadsåret ingick i studien. Det rör sig om över 23 000 individer. Forskarna har studerat sambandet mellan astma-och allergidiagnoser och utskrivna astma-och allergimediciner vid sex ålder, och hundarnas kön, ras, storlek, antal och huruvida de brukar räknas som hypoallergena.

Däremot hittar forskarna inga bevis för att det egentligen finns några allergivänliga hundraser. Studien visar istället att exponering för dessa raser under uppväxten innebär 27 procent högre risk för allergi, dock ingen ökad risk för astma.

– Troligen kan denna ökade allergirisk förklaras av att det finns en högre ärftlig risk i familjer som väljer att ha ”allergivänliga” hundar, och att dessa hundar faktiskt inte avger mindre allergen än andra, säger Catarina Almqvist Malmros, i pressmeddelandet.

Hon tillägger att resultaten bör tolkas med försiktighet och att det behövs ytterligare studier av skillnader över tid, mätning av allergiförekomst med biomarkörer och hänsyn till mikrofloran.


Annons

Annons

Läs mer

2023-06-13 16:49
En ny studie från Uppsala universitet pekar på att p-pilleranvändning markant ökar risken för depression under de två…
2022-02-02 13:43
En familj har donerat 10 miljoner kronor till forskningscentret Womher. Pengarna kommer framförallt att användas till en…
2021-09-22 13:58
Ett högt intag av mejerifett ger låg risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en studie baserad på…