Annons
Annons
Student- och doktorandombuden Moa Inge och Julia Ekman guidar Uppsalas studenter i Ergos följetong - "Fråga ombuden".
Student- och doktorandombuden Moa Inge och Julia Ekman guidar Uppsalas studenter i Ergos följetong - "Fråga ombuden".
Foto: Fredrik Gustafson

Terminsstart - fyra vanliga frågor inför vårens kurser


Med vårterminen precis runt hörnet är det fortfarande många studenter som försöker räta ut frågetecken inför kursstart; vad händer om jag står som reserv på en kurs? När får jag mitt kursschema? Och hur fungerar det egentligen med omregistrering? Som tur var finns Student- och doktorandombuden Moa Inge och Julia Ekman på plats för att stötta såväl studenter som doktorander vid Uppsala universitet. Dem kan man alltid vända sig till om man upplever problem under sin utbildning eller vill känna till vad man har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer. Här har ombuden svarat på ett par vanliga frågor inför terminsstarten.

Fråga: Jag står som reserv på kursen jag vill läsa till våren - finns det något jag behöver göra innan kursstart? 

Svar: Om du står som reserv på en kurs kontaktar universitetet dig om du kan erbjudas en plats. Det är därför viktigt att ha koll på den mail du angett på antagning.se eller till universitetet. Vid antagning som reserv kommer du behöva bekräfta din plats och glöm då inte att registrera dig på Ladok. När du får besked om reservplats går inte att säga, men det finns oftast en tidpunkt för när du senast måste svara på ett erbjudande för att få behålla din plats. Om du saknar viktig information kan du kontakta den kursansvarige på institutionen. 

Fråga: Jag ska börja läsa en kurs nästa termin men vi har inte fått något schema eller litteratur än. Hur länge måste jag vänta på det?

Svar: Det ska finnas ett översiktligt schema med obligatorisk undervisning, examination och omexamination samt litteraturlista senast fem veckor före kursstart. Ett definitivt schema ska vara tillgängligt senast en vecka före kursstart. Inom de delar av universitetet där periodindelning tillämpas ska definitivt schema vara tillgängligt senast en vecka före ny period.


Annons

Annons

Fråga: I vår ska jag börja studera vid Uppsala universitet och jag har en varaktig funktionsnedsättning som kan komma att påverka mina studier. Vad har man för rättigheter när det kommer till detta och finns det något stöd man kan få?

Svar: Enligt Studenternas arbetsvillkor har studenter med funktionsnedsättning rätt till särskilt stöd. Denna rätt gäller även för doktorander. Vid universitetet koordineras detta stöd av samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Du måste ansöka om särskilt pedagogiskt stöd i god tid. Därför kan det vara bra om du gör det så snart som möjligt efter att du har sökt till utbildningen. Inför ansökningen av stödet behöver man ett intyg utfärdat av en läkare, logoped eller motsvarande. Ansökan görs via ett nationellt system som heter Nais och därefter bokar du in ett samtal med en samordnare. Efter samtalet får man ett beslut och rekommenderade stödåtgärder inrapporterade i systemet. Här finns mer information om hur man går tillväga och vilka stödåtgärder som kan bli aktuella. 

Enligt Studenternas arbetsvillkor ska man som student också få information om vem som är kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning vid kurs- eller programstart. Vi rekommenderar att prata med den personen tidigt för att se till att de beslutade stödåtgärderna blir inplanerade.  

Det är viktigt att komma ihåg är att besluten om stödåtgärder är tidsbegränsade och kan därför behöva uppdateras. När det blir aktuellt kontaktar du en samordnare igen och ber om en tid för ett nytt samtal.

Fråga: För ett år sen läste jag en kurs som jag inte är klar med eftersom jag missade både en salstenta och en hemtenta. Nu när jag vill göra klart kursen säger institutionen att jag måste ansöka om omregistrering, vilket de gör i mån av plats.  Är det så?

Svar: Nej, om du bara har kvar examinerande moment, det vill säga exempelvis tentor och inlämningsuppgifter, behöver du inte bli omregistrerad på kursen. Detta framgår av punkt 5.3 i Riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå. Kolla upp datumet för tentan eller inlämningen och anmäl så snart som möjligt till en administratör vid institutionen eller till den som är kursansvarig att du vill delta i examinationen.

Behöver du hjälp eller stöd?

Har du stött på problem under din utbildning eller har frågor kring dina rättigheter och skyldigheter? Skicka ett mail till ombud@us.uu.se eller ring 018 - 480 31 10 (Moa Inge) eller 018 - 480 31 32 (Julia Ekman). 

Läs mer

2024-05-21 10:37
Vilka är de bästa tilltuggen för att hålla energin uppe under tentaskrivandet? Packar du med dig åtta red bull till…
2024-05-16 23:35
Jordens undergång känns närmare än någonsin med klimatkris, konflikter och hotande krig, och innevarande tema kan…
2024-05-16 08:52
KONSUMENTKOLLEN. Hur är det egentligen med kundrecensioner, kan du lita på dem? Eller används de i marknadsföringssyfte…