Annons
En lärare vid Campus Gotland sägs underkänna alla utom ett fåtal på tentorna.
Foto: Linnea Kurkiala

Lärare anmäld för omöjlig tenta


Två av 35 studenter klarade tentamen. 2017 var antalet godkända fem av 80. Detta enligt en anmälan till betygsombudsmannen vid Uppsala universitet mot en lärare vid Campus Gotland. Studenten som skrivit anmälan har skrivit samma tentamen tre gånger utan att godkännas.

Hen uppger att hen blivit mycket dåligt bemött av läraren när hen ifrågasatt tentamensfrågor, samt berättar att det finns en Facebookgrupp med över 100 medlemmar för studenter som behöver stödja varandra inför denna lärares omtentor. Studenterna ska också ha upplevt att läraren favoriserar vissa studenter och hjälpt dessa vid examinationstillfällen.

I skrivelsen står att läraren blivit anmäld flera gånger samt varit avstängd från undervisning.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2023-05-29 14:20
Pristagarna av årets pedagogiska pris har tillkännagivits. Blev din lärare uppmärksammad?
2023-05-15 13:43
David Håkansson, professor i svenska vid Uppsala universitet, tar över som ledamot i Svenska Akademien. 
2023-05-09 13:24
Antalet studenter med studiemedel minskade avsevärt under 2022 i och med pandemins utfasning - detta enligt ny rapport…