Student upprörd över n-ord i kurslitteratur

Studenten reagerade kraftigt på att n-ordet förekom i reportaget de skulle läsa i journalistik och anmälde institutionens hantering av ärendet till rektor. Läraren menar å sin...
Nyheter
2021-01-29 10:29

UU anmäls för förbiseende av ”hora”

I våras rasade debatten om huruvida lektorn Inga-Lill Aronsson hade rätt att säga n-ordet. I diskussionen som följde uttalade likavillkorsspecialist Hooshang Bazrafshan ”hora” som...
Nyheter
2020-12-10 12:21

Nattstängt campus väcker känslor

Sedan oktober har alla campus stängt nattetid. Skälet ska vara att lokalerna används som sovplats men studenter är besvikna över att inte ha fått vara delaktiga i beslutet.
Nyheter
2019-11-18 14:31

Lärare anmäld för omöjlig tenta

Två av 35 studenter klarade tentamen. 2017 var antalet godkända fem av 80. Detta enligt en anmälan till

Nyheter i korthet
2019-02-04 14:44

Dags att anmäla sig till högskoleprovet

15 januari öppnar anmälan till vårens högskoleprov. Anmälan stänger 1 februari och provet äger rum 6 april

Nyheter i korthet
2019-01-14 16:26

Student anklagar lärare för trakasserier

I en anmälan till rektor anger studenten att hen vid tre tillfällen har utsatts för trakasserier samt diskriminering på

Nyheter i korthet
2018-11-09 16:09

Doktorandpar i fuskärende

Ett äkta par skulle delta i samma seminarium vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Dock var bara den ena parten

Nyheter i korthet
2018-10-03 10:37

UU ger svar i fallet Simon

Läkarstudenten Simon fälldes för fusk i universitetets disciplinnämnd, men friades i Förvaltningsrätten. Simon anmälde Uppsala universitet till Justitieombudsmannen för att ha...
Nyheter
2018-05-08 11:39

Banger och blottande under valborgsfirandet

Valborg ska enligt polisen i Uppsala ha avlöpt ovanligt stillsamt, med få anmälningar om brott. Men bland de inkomna händelserna finns bland annat en blottande man i Ekonomikum...
Nyheter
2018-05-02 14:37

Inga nya datorer vid Karin Boye-biblioteket

Studenter har tidigare haft fri tillgång till datorer i Engelska parkens korridorer. Men nu har de blivit stulna och systemadministratör Thomas Johannesson vill inte ta risken att...
Nyheter
2017-05-22 17:02

”Jag kände aldrig att de brydde sig”

Först flera månader in i terminen fick Jesper Hansson Falkenby en ämnesgranskare, som han upplevde oengagerad och otrevlig. Examensarbetet drog ut på tiden och skapade stress och...
Nyheter
2017-04-07 14:46

”Obegripligt att studenter tar risken”

Kursböcker som får användas under tentamen kollas igenom noga. Ändå hade en student på apotekarprogrammet gömt en fusklapp mellan sidorna.
Nyheter
2017-02-01 12:33