Annons
Annons
Läkare
Läkarprogrammet är en av de utbildningarna som hade högst meritvärde vid årets antagning.
Foto: Wikimedia commons/ Rebecca 20162393

44 893


Så många är det totala antalet antagningar till Uppsala universitet efter andra uttagningen den här terminen, vilken är en ökning med 4,96 procent jämfört med förra höstterminen. De utbildningar som har högst meritvärde höstterminen 2019 är läkarprogrammet och psykologprogrammet.


Annons

Annons

Läs mer

2019-11-22 13:25
84 procent av de som tog examen mellan 2012/13 och 2014/15 var etablerade på arbetsmarknaden ett och ett halvt år senare…
2019-11-18 11:59
Vid avtackningar och representationsmiddagar för medarbetarna vid Uppsala universitetsbibliotek ska det hädanefter i…
2019-10-24 15:11
Studentbostadsbristen kräver kreativa lösningar, menar Britt Almqvist och Emilia Almqvist Jansson på Ahlqvist & Almqvist…