Annons
Annons
Annika Haglund
UKÄ-utredare Annika Haglund menar att de ibland enbart tittar på könsfördelning när de tar fram statistik. "Men det finns ju andra aspekter av likvärdighet och jämställdhet. Utländsk bakgrund är en sådan aspekt", säger hon till Universitetsläraren.
Foto: UKÄ

Vanligare att akademiker med utländsk bakgrund har visstidsanställning


Ny statistik från Universitetskanslersämbetet visar att det är dubbelt så vanligt att forskare och universitetslärare med utländsk bakgrund är visstidsanställda som de med svensk bakgrund, rapporterar tidningen Universitetsläraren.

Enligt UKÄs färska siffror är 45 procent av forskare med utländsk bakgrund vid svenska lärosäten visstidsanställda, medan 20 procent av de med svensk bakgrund är det. De siffrorna i sig presenterar dock en begränsad bild av verkligheten, menar UKÄ-utredaren Annika Haglund som tagit fram siffrorna.
– I dem ingår alla visstider, alltså även meriteringsanställningar och också exempelvis gästprofessorer som inte har någon utsatt situation på arbetsmarknaden, säger hon till Universitetsläraren.
Kollar man enbart på allmänna visstidsanställningar och vikariat ser dock förhållandet liknande ut – 18 procent av de med utländsk bakgrund och 9 procent av de med svensk dito. Varför det ser ut så här framgår dock inte av statistiken.

Ordförande för fackorganisationen SULF, Sveriges universitetslärare och forskare (som äger Universitetsläraren), Git Claesson Pipping kommenterar siffrorna med att det är rimligt att det finns vissa skillnader mellan de med svensk bakgrund och de med utländsk eftersom många kommer till Sverige för att arbeta en kortare tid, som gästforskare eller postdoktorer.
– Men skillnaderna borde inte vara så här stora, säger hon till Universitetsläraren.
Hon menar att det har att göra med strukturell diskriminering och att personer med utländsk bakgrund har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Git Claesson Pipping tror dock inte att universitet och högskolor skiljer sig från Sveriges övriga arbetsmarknad i det avseendet.
– Det blir bara så tydligt i akademin eftersom vi har så många på lärosätena med utländsk bakgrund.


Annons

Annons

Läs mer

2020-10-20 11:06
Efter de uppmärksammade covidutbrott bland studenter på läkarprogrammet och juristprogrammet i början av terminen har de…
2020-10-12 14:42
Expressen har avslöjat att flera studentbostäder i Skatteskrapan, även känd som Studentskrapan, i Stockholm har använts…
2020-10-12 14:07
En student vid Lunds universitet stängs av i en månad efter att ha mailbombat anställda på nationalekonomiska…