Kön och fusk ska undersökas

Studenter som blir föremål för disciplinära åtgärder ska bedömas likadant oavsett kön. Men är det så i praktiken? Det vill Universitetskanslersämbetet undersöka.
Nyheter
2019-12-02 16:01

Nattstängt campus väcker känslor

Sedan oktober har alla campus stängt nattetid. Skälet ska vara att lokalerna används som sovplats men studenter är besvikna över att inte ha fått vara delaktiga i beslutet.
Nyheter
2019-11-18 14:31

Färre hoppar av tidigt

Sedan 2011 har de tidiga avhoppen från lärarutbildningar minskat, visar statistik från Universitetskanslersämbetet .
Nyheter i korthet
2019-09-12 11:39

Gott betyg till UU:s lärarutbildningar

Förskollärar-och grundlärarstudenter i Uppsala kan pusta ut. Enligt UKÄ är kvaliteten på deras utbildningar inte ifrågasatt.
Nyheter
2019-04-16 11:02

Sverige långt ifrån bäst i klassen

Trots lagstiftning och generösa bidragssystem ligger Sverige efter internationellt när det gäller att motverka social snedrekrytering. Allar Piirsoo på mångfaldsbyrån Esmeralda...
Nyheter
2019-03-15 17:08

Toppresultat för utlandsutbildade sjuksköterskor

79 procent av sjuksköterskorna med utländsk examen var etablerade på den svenska arbetsmarknaden ett år efter kompletterande utbildning. Överlag är etableringsgraden hög hos...
Nyheter
2019-03-05 17:16

GU får kritik

Göteborgs universitet har brustit i hanteringen av två ärenden om oredlighet i forskning. Det bedömer
Nyheter i korthet
2019-03-05 16:45

Fler män varnade – men inte i Uppsala

Fördelningen mellan män och kvinnor bland studenter som blir varnade och avstängda motsvarar inte könsfördelningen i stort. UKÄ uppmanar därför lärosäten att granska sina egna...
Nyheter
2019-02-08 14:42

Så överklagar du universitetets beslut

Tycker du att universitetet har fattat ett felaktigt beslut om exempelvis antagning? Då har du rätt att överklaga.
Nyheter
2019-01-10 19:01

Vad händer om mitt program läggs ned?

När ett utbildningsprogram läggs ned har studenterna ändå rätt att studera klart. Universitetskanslersämbetet ger ut en vägledning till lärosätena för hur nedläggningsbeslut bör...
Nyheter
2019-01-09 16:06

Allt högre prestation på högskolan

Kvinnliga studenter klarar sig bättre än manliga och internationella bättre än inhemska. Men i stort har prestationsgraden på svenska lärosäten ökat stadigt i flera år.
Nyheter
2018-12-18 10:19

Bättre studievillkor kan ge fler lärare

Vidareutbildning av lärare som saknar examen har visat sig vara ett viktigt bidrag till lärarförsörjningen. Bättre studievillkor och ändrade behörighetskrav skulle kunna leda till...
Nyheter
2018-11-14 14:01