Annons
Annons
Hatmail
En vanlig situation är att en student är missnöjd över sitt betyg, konflikten eskalerar, och att läraren till slut får ta emot hatmail.
Foto: Wikipedia

Hot från studenter förekommer på många universitet


Dagens nyheter har ringt runt till 24 av Sveriges 31 statliga universitet och högskolor för att undersöka vid hur många av dem som lärare har mottagit hot, hat eller trakasserier från studenter. 20 av de tillfrågade uppger att hot och hat har förekommit från studenter under de senaste åren.
Uppsala universitets före detta säkerhetschef Christina Boman är en av de tillfrågade i rundringningen:
– Det förekommer även här, men i vilken frekvens är svårt att svara på. Många gånger rapporteras det bara till lärarens närmaste chef, säger hon till DN.
Ergo har tidigare rapporterat om hot mot anställda vid Uppsala universitet, senast i juni i år då en student, som misstänktes för plagiat, i ett samtal med en studierektor uttryckte sig hotfullt.

Idag finns ingen samlad statistik över hur vanligt det är att universitetslärare får utstå hot och trakasserier från studenter, så det är svårt att veta om det har blivit vanligare förekommande eller inte.


Annons

Annons

Läs mer

2020-09-18 13:50
Turerna har varit många under hösten angående högskoleprovet. Så pass många att Universitets- och högskolerådets, UHR:s…
2020-09-18 11:25
För att öka kunskapen om hur covid-19 sprids har man undersökt förekomsten bland anställda och studenter vid Umeå…
2020-09-17 15:37
Om ett högskoleprov blir av i höst kan först-till-kvarnprincipen komma att tillämpas, rapporterar Ekot. Detta enligt ett…