Annons
Annons
Bild universitetshuset
När fuskärendet skulle skickas vidare blev studenten hotfull.
Foto: Lina Svensk

Student hotade studierektor


Det var efter att ha blivit misstänkt för fusk som en student började prata om självmord, att man kan döda andra människor och saker som man läser om i tidningarna. Studenten har i efterhand ångrat sitt beteende.

Studenten hade lämnat in en examinationsuppgift på en kurs vid Uppsala universitet. När texten kontrollerades i Urkund upptäcktes stora likheter med andra studenters examinationsuppgifter. För att informera studenten om plagiatmisstankarna, kallade studierektor till ett möte via Zoom. Under mötet sa studenten att hen hade mått dåligt och hade ont om tid och därför hade plagierat andra studenters texter.

Studierektorn förklarar att man normalt inte tar hänsyn till varför en student har plagierat text och meddelar studenten att ärendet ska skickas vidare till biträdande prefekt. Då ska studenten ha uttryckt sig på ett sätt som studierektorn uppfattade som hotfullt. Studierektorn sammanfattar:
”Studenten säger återigen att [hen] mår dåligt och att jag måste vara medveten om vad som kan hända om någon mår dåligt. Personer kan begå självmord och man kan döda andra människor.”
Studenten ska också ha sagt att hen ofta gör saker på impuls som hen sedan ångrar. Hen fortsatte sedan att prata om olyckor, studierektorn sammanfattar: ”[Hen] sade också att jag säkert har hört om olyckor man läser om i tidningar, det måste jag förstå att sådant kan hända.”

Biträdande prefekt berättar för Ergo att hen kallade studenten till ett nytt möte med anledning av händelsen. Studenten ska då ha varit väldigt ångerfull och de ska båda ha varit överens om att detta beteende var helt oacceptabelt.
Har ni gjort en polisanmälan?
– Nej vi övervägde det, men valde att ta det på det här sättet i stället, säger den biträdande prefekten.

 


Annons

Annons

Läs mer

2020-09-17 13:54
Skulle du fortsätta plugga om du blev ekonomiskt oberoende? Svaret tycks vara ganska självklart om man får tro de…
2020-09-15 13:48
Två smittkluster på läkarprogrammet och enskilda covidfall på andra kurser. Nu tre veckor in på terminen konstateras att…
2020-09-14 11:26
En verklig berättelse som också kan läsas som en spännande kriminalhistoria. Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström…