Annons
Annons
Coronaviruset
"I väntan på ett fungerande vaccin skulle förhoppningsvis inhalation av NO kunna vara en verksam behandlingsform."
Foto: Creative commons

UU-forskare har hittat möjlig behandlingsmetod vid covid-19


En grupp forskare vid Uppsala universitet har funnit att inhalation av kväveoxid (NO) kan vara en verksam behandling vid covid-19, rapporterar uu.se. Kväveoxid produceras naturligt i kroppen och fungerar bland annat som ett hormon och styr olika organ, till exempel spänningen i blodkärlens muskulatur och blodflödet mellan och inom organ.

Inhalation av ämnet i låga doser ges ibland som behandling vid akut lungsvikt. Metoden prövades även under sars-corona-epidemin 2003 med framgång och nu visar den sig även ha effekt på covid-19.
– Oss veterligen är kväveoxid den enda substans som hittills visat sig ha en direkt effekt på SARS-CoV-2, säger Åke Lundkvist till uu.se.
Han är professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi och den som har lett studien.
– I väntan på ett fungerande vaccin skulle förhoppningsvis inhalation av NO kunna vara en verksam behandlingsform. Dosering och tidpunkt för insatt behandling torde spela en viktig roll för resultatet och behöver nu snarast utredas, säger Åke Lundkvist.


Annons

Annons

Läs mer

2020-11-24 14:38
50 nya fall av covid-19 bland Uppsala universitets studenter konstaterades under förra veckan rapporterar UU på Medarbet…
2020-11-17 14:54
Regeringen gav tidigare i höst UHR i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra tre högskoleprov nästa år. Nu har…
2020-11-16 17:16
En läkarstudent vid Umeå universitet stängs av efter att ha gått på en övning inom ramen för sin utbildning, trots att…