Praktik upphör för vaccinkritiker

En ovaccinerad student har fått avbryta sin praktik efter att ha struntat i avståndsregler och spridit information om risker med vaccinet. Studenten menar å sin sida att hon...
Nyheter
2021-12-17 14:03

Fortsatta studier på plats

Från och med imorgon införs nya åtgärder för att stävja den något ökade smittspridningen, men än så länge kommer undervisningen vid universitet och högskolor fortsatt att kunna...
Nyheter
2021-12-07 17:30

Rektorsbeslut kring lättade restriktioner väntas

Regeringen förbereder nu en lättnad av coronarestriktionerna där det första steget tas på tisdag nästa vecka. Men exakt vad det innebär för UUs del vet vi först under nästa vecka.
Nyheter
2021-05-28 12:34

Digital undervisning i sommar

Uppsala universitet har bestämt att fortsätta bedriva undervisning på distans sommaren ut. Förhoppningen är kunna återgå till mer normal undervisning i höst.
Nyheter
2021-05-20 16:24

Högt tryck på studieplatser trots uppmaning om hemmaplugg

Många av de studenter som pluggat på Ekonomikum senaste veckan har ignorerat de riktlinjer som finns för att förhindra smittspridning, men när höstterminen officiellt tar slut på...
Nyheter
2021-01-11 17:30

Nedåtgående smittkurva vid universitetet

Antalet bekräftade covid-fall vid studenter och anställda vid Uppsala universitet beräknades förra veckan till 412 sedan
Nyheter i korthet
2020-12-14 14:34

Studenter vill påverka UU:s beslut om salstentor

Smittskyddsenheten har fått motta flera mail där studenter uppger att kursare kommer skriva salstententa trots att de har symptom. Coronasamordnare Fredrik Blomqvist tror att det...
Nyheter
2020-11-27 16:38

Ingen regeringsbeordrad nedstängning av campusundervisningen

Universitet och högskolor har gjort tillräckligt för att anpassa undervisningen till det rådande smittläget. Därför kommer regeringen inte besluta att campus ska stängas....
Nyheter
2020-11-18 10:54

95 bekräftade fall sedan terminsstart

Efter de uppmärksammade covidutbrott bland studenter på läkarprogrammet och juristprogrammet i början av terminen har de
Nyheter i korthet
2020-10-20 11:06

Budskapet till studenterna: Skärp er!

Regeringens budskap under fredagens pressträff var tydligt – studenter måste sluta festa och ta sitt ansvar.
– Ni är tyvärr alldeles för många studenter som inte tar ansvar...
Nyheter
2020-10-10 11:45

Studentfester bidrar till ökad smittspridning

När Ergo i mitten av september pratade med Johan Nöjd, Region Uppsalas smittskyddsläkare, uttryckte han viss oro över
Nyheter i korthet
2020-10-07 12:17

UU-forskare har hittat möjlig behandlingsmetod vid covid-19

En grupp forskare vid Uppsala universitet har funnit att inhalation av kväveoxid (NO) kan vara en verksam behandling vid
Nyheter i korthet
2020-10-05 15:20