Annons
Annons
Bild Linköpings universitet
Mannen har tidigare gjort sig skyldig till våld mot en medstudent samt trakasserat kvinnor när han läste vid en annan högskola.
Foto: Wikimedia commons/Anna Liu

Student avskiljs i väntan på läkarutlåtande


En student vid Linköpings universitet har tillfälligt avskilts från sin utbildning. Detta efter att ha skapat både rädsla och obehag bland studenter och personal. I anmälan framför rektor bland annat att studenten ska ha pratat om obehagliga ämnen så som mord, tortyr och terrorism. Som exempel ska han ha angett namn på personer som ska vara skyldiga till mord eller som han själv ska döda. Han ska också ha varit allt för intensiv i sitt kontaktsökande gentemot kvinnor. Detta beteende ska ha pågått under flera års tid.

Studenten hävdar å sin sida att han inte är våldsam, inte kommer att skada någon och inte lider av någon psykisk störning.
 
Högskolans avskiljandenämnd har nu beslutat att mannen ska genomgå en läkarundersökning. Mannen stängs av från fortsatta studier i väntan på läkarutlåtandet som kommer att ligga till grund för ett nytt beslut.


Annons

Annons

Högskolans avskiljandenämnd?


Det är ovanligt att studenter avskiljs – det vill säga förbjuds att studera. Hur nämnden hanterar sådana fall kan du läsa mer om här: Högskolans avskiljandenämnd – högre studiers långa arm?

Läs mer

2020-11-24 14:38
50 nya fall av covid-19 bland Uppsala universitets studenter konstaterades under förra veckan rapporterar UU på Medarbet…
2020-11-17 14:54
Regeringen gav tidigare i höst UHR i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra tre högskoleprov nästa år. Nu har…
2020-11-16 17:16
En läkarstudent vid Umeå universitet stängs av efter att ha gått på en övning inom ramen för sin utbildning, trots att…