Annons
Annons
US presidium
Uppsala studentkårs presidialer, (från vänster till höger) Klara van Blaricum, Jacob Färnert och Louise Ingemarsson, ställer sig bakom professorernas kritik mot Anne Ramberg.
Foto: Uppsala studentkår

Kårordförande ställer sig bakom kritik mot Ramberg


Ergo rapporterade i måndags om en skrivelse inskickad till rektor där sex UU-professorer kritiserar Anne Ramberg, ordförande i universitetets styrelse. Kritiken rörde den tweet som Ramberg skrivit efter att Anna Ardin, en av de två kvinnor som anklagat Julian Assange för sexuella övergrepp, medverkade i Carina Bergfeldts SVT-talkshow. I sin skrivelse uppger professorerna bland annat att Rambergs tweet, som var kritisk till Anna Ardin och rättsprocessen ifråga, skadar Uppsala universitets anseende.
 
Professorerna backas nu upp av Uppsala studentkårs tre presidialer – Jacob Färnert, Klara van Blaricum och Louise Ingemarsson – som i ett facebookinlägg skriver att Rambergs tweet är formulerad på ett nonchalant och opassande sätt;
 
“Inlägget blir ännu mer taktlöst i ljuset av universitetens egna problem med sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.”
 
De skriver vidare att många kvinnliga doktorander upplevt kränkande särbehandling och utsatts för sexuella trakasserier enligt en undersökning gjord av SCB.
 
“Konsistoriets ordförande representerar universitetet och bör vara en förebild i detta avseende, även när inlägg publiceras i eget namn.”
 


Annons

Annons

Läs mer

2021-03-04 15:12
Uppsala universitet startar nu ett forskningsprojekt tillsammans med Region Uppsala i samverkan med Hundhjälpen i…
2021-02-24 11:35
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci gör nu en satsning för att utbilda personal i första hjälpen till psykisk…
2021-02-18 11:20
Trots restriktioner och uppmaningar om att i första hand bedriva självstudier i hemmet misstänks att fyra…