Annons
Annons
SFS presidum
Jacob Färnert, vice ordförande Sveriges förenade studentkårer och Linn Svärd, ordförande Sveriges förenade studentkårer.
Foto: Pressbild av Maria Cruseman

SFS-rapport larmar om en urholkad akademi i ny rapport


Sveriges förenade studentkårer (SFS) släppte förra tisdagen en rapport om de ekonomiska förutsättningarna för en kvalitativ högre utbildning. Rapporten larmar om begränsade resurser, minskad lärarledd tid för studenterna och en potentiellt försämrad kvalitet på undervisningen. 

Den dolda kostnaden - urholkningens konsekvenser för utbildningens kvalitet släpptes förra tisdagen, 25 april, och beskrivs av SFS som en genomlysning av hur universitetslärare upplever att de ekonomiska förutsättningarna påverkar utbildningskvaliteten. Det rör sig om en enkätundersökning som besvarats av 418 universitetsanställda lärare på sammanlagt 47 olika svenska lärosäten. 

Rapporten visar på att universitetslärare behöver lägga allt mer tid på administrativt arbete och att det som man lägger minst tid på idag är föreläsningar, seminarier och förberedelser inför undervisningen. Trenden kring minskad lärarledd tid på högskolor och universitet har pågått de senaste åren, något som Uppsala studentkår undersökte på lokal nivå förra våren i sin rapport Lärarledd tid ur ett studentperspektiv

64,8 % av lärarna i SFS rapport menar att de ekonomiska förutsättningarna påverkar kvaliteten på utbildningen. Den stora majoriteten anser att förändringarna i förutsättningar främst märks genom tydligt minskad tid med studenterna och en ökad administrativ last. En lärare beskriver det såhär i rapporten: 

- Mindre pengar är mindre tid och resurser till utbildningen. Självklart går det ut över kvaliteten. 

SFS skriver i rapporten att syftet med undersökningen har varit att kartlägga universitetslärares erfarenheter av de ekonomiska förutsättningarna och hur de påverkar undervisningen, samt att undersöka om det finns ett samband mellan vad SFS omnämner som “urholkandet av högskoleanslagen” och kvaliteten på utbildningen. I sin slutsats pekar de på att resultatet tyder på att effektivisering och nedskärning verkar ske på bekostnad av utbildningskvalitet. 

I samband med rapporten presenterar SFS en rad åtgärdsförslag. Bland annat föreslår man att undanta universitet och högskolor från produktivitetsavdraget. Produktivitetsavdraget innebär att en myndighets budget skärs ner något varje år för att uppmana till effektivisering av verksamheten. 

Rapporten och åtgärdsförslagen kan läsas i sin helhet här.


Annons

Annons

Läs mer

2024-02-19 13:15
Information från Uppsala studentkår.
2023-08-07 12:06
Det var under förra veckan som en privatperson upptäckte bristerna i UL-appens integritetfunktioner. Nu anmäls händelsen…
2023-07-28 12:51
Under torsdagen 27 juli kom de slutgiltiga antagningsbeskedet för universitets- och högskolestudier. Det här är de tre…