Avmattning av antalet studerande med studiemedel - men fler tar lån

Antalet studenter med studiemedel minskade avsevärt under 2022 i och med pandemins utfasning - detta enligt ny rapport från Centrala studiestödsnämnden (CSN). 
Nyheter i korthet
2023-05-09 13:24

SFS-rapport larmar om en urholkad akademi i ny rapport

Sveriges förenade studentkårer (SFS) släppte förra tisdagen en rapport om de ekonomiska förutsättningarna för en kvalitativ högre utbildning. Rapporten larmar om begränsade...
Nyheter i korthet
2023-05-03 11:32

18 lärosäten lever inte upp till diskrimineringslagens krav

Under gårdagen publicerade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en ny rapport som kartlägger universitets och högskolors förebyggande och främjande arbete för att motverka...
Nyheter
2022-11-24 12:55

SFS vill se tydligare regler kring kårstatusprocessen

Regelverket för hur man ansöker om kårstatus är i flera avseenden oklart menar Sveriges förenade studentkårer, som i en rapport efterfrågar förtydliganden från regeringen.
Nyheter
2020-02-17 12:11

Vill skapa debatt om mansdominans

72 procent av professorerna vid landets universitet är män, visar en rapport som nyligen släpptes av stiftelsen Allbright.
– Män tar yngre män under sina vingar och då är...
Nyheter
2019-05-13 11:57

Plagierade sig själv

En uppsats i statskunskap uppvisade stora likheter med en rapport som författaren tidigare publicerat för en

Nyheter i korthet
2019-02-26 14:10

Fler hindras av stress

Var tredje upplever stress och psykisk ohälsa som hinder i utbildningen. Det visar Uppsala studentkårs arbetsmiljöundersökning, där över 800 studenter fått tycka till om psykiska...
Nyheter
2014-04-03 13:36