Annons
Annons
Pengar
Färre nyttjar studiestödet, men de som gör det är mer lånebenägna, enligt ny rapport.
Foto: Pixabay

Avmattning av antalet studerande med studiemedel - men fler tar lån


Antalet studenter med studiemedel minskade avsevärt under 2022 i och med pandemins utfasning - detta enligt ny rapport från Centrala studiestödsnämnden (CSN). 

Under 2022 minskade antalet studenter med studiestöd med drygt 6 %, visar en nypublicerad rapport från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Detta ses som ett resultat av att allt fler valt att jobba i takt med att pandemin avtagit. 

– Under 2022 var arbetsmarknaden ljusare än året innan vilket sannolikt ledde till att fler valde arbete före studier, säger CSN analytiker Malin Lundquist i ett pressmeddelande. 

Trots minskningen är intresset för att studera med studiestöd fortsatt högt. CSN rapporterar att 2022 såg den tredje högsta siffran någonsin, dock inte tillräcklig för att slå rekordåret 2021. 

Bidrag + lån = sant? 
Allt fler studenter är även benägna att utnyttja sin möjlighet att ta lån och inte bara bidragsdelen, enligt CSN-rapporten. Det här är en trend som setts under flera år, men under 2022 steg lånegraden med 1,1 procentenheter, vilket är mer än det gjort tidigare år. Antalet studerande som väljer att utöver bidragsdelen även ta ut lån låg således på 81,4 % under förra året. 

Vad beror den ökade lånebenägenheten på? Enligt Malin Lundquist kan inflationen vara en bidragande faktor. 

– En bidragande orsak till den ovanligt stora ökningen av andelen som väljer att ta studielån skulle kunna vara att studiemedlets köpkraft har försämrats under 2022 i takt med inflationen, beskriver hon i pressmeddelandet. 

Studentekonomi i inflationstider 
Den försämrade ekonomiska situationen bland studenter lyfts även av Saco studentråd i sin nya rapport Studentinflationen. I rapporten beskriver Saco studentråd att studentinflationen år 2022 låg på 14,4 %, vilket är nästan 6 procentenheter mer än det tillägg som studenter fick i studiemedel med verkan i januari 2023. 

Resultaten i bägge rapporter pekar på att det är ekonomiskt utmanande att vara student i nuläget. 

– Att fler nyttjar lånedelen av studiestödet som en konsekvens av att studiemedlets köpkraft urholkas ser vi med oro på. Det är ett sådant tydligt tecken på att studiemedlet inte räcker till och att den automatiska höjning som gjordes vid årsskiftet inte räcker till, säger Uppsala studentkårs vice ordförande Alexander Wilson van Deurs till Ergo. 


 


Annons

Annons

Läs mer

2023-07-20 10:58
Antalet antagna studenter har ökat med 0,6 procent från förra höstterminen, rapporterar universitetet själva.
2023-07-17 10:19
Norrland nations kammarkör utseddes under torsdagen till världsmästare i kategorin “Mixad kammarkör” under “World Choir…
2023-06-12 09:32
Efter omfattande byggarbete på Stora torget under drygt två års tid äntrar torget nu en ny era.