Annons
Annons
Passerkorten till Uppsala universitets olika campus blir universella.
Foto: Sara Borsiin

Nya korten öppnar dörrar


Nu kan alla studenter komma in på alla campus i Uppsala med sina passerkort, oavsett var de pluggar.

Från och med terminsstart kan nu alla studenter med passerkort till sitt campus också komma in på campus som inte är deras hem-campus . Till exempel kan en student vid BMC också få tillgång till Ekonomikum med sitt kort. De nya korten som lämnats ut till reccarna fungerar redan, och de gamla korten som studenterna hade redan förra terminen, har kodats om.
– Alla studenter har allas grundbehörighet. Vi tycker att det känns bra att vi hunnit få till det här innan terminsstart, säger Christina Boman, säkerhetschef vid Uppsala universitet.

Beslutet att göra universitetsbyggnaderna tillgängliga för alla studenter har fattats på rektorsnivå, efter att Uppsala studentkår lämnat förslaget i en skrivelse i våras. Kårens ordförande Caisa Lycken är nöjd med beslutet.
– Jättebra att universitetet visar att de lyssnar på studenterna och kåren. Det kommer att ge studenterna större frihet att välja det campus som passar dem bäst, det som är närmast till exempel, eller vad man själv tycker är viktigast, säger hon.

I beslutet framgår också att intendenturen ska jobba för att öppettiderna blir liknande för de olika campusen, i den mån det är möjligt. Därtill ska det utredas om större kostnader kan bli aktuella i och med ett ökat behov av städning. Det är inte fastslaget när en sådan utredning ska vara klar.


Annons

Annons

Läs mer

2020-10-28 14:02
Miljöförvaltningen gjorde ett midnattsbesök i Svantes källare i helgen och fann att det var för tätt mellan borden. Nu…
2020-10-22 14:48
När Ångström byggs ut är det viktigt att skapa rum för alla. Ingenjörsnätverket SIV tycker att man bör uppkalla de nya…
2020-10-21 18:30
Det ser ut att bli dekanen Coco Norén som kommer kommer styra M/S Uppsala universitet tillsammans med tillträdande…