Planerna för Campus Gamla Torget skapar stort missnöje

Plan 6 på Campus Gamla Torget planeras för temporär stängning - något som väckt starka reaktioner bland berörda studenter. Förslaget, som lyfts till intendenturstyrelsen, genomgår...
Nyheter
2023-04-19 09:00

Kaffekampanj har samlat in över 1700 underskrifter

Kaffe, det vill säga koffein och varmvatten (med potentiellt tillhörande mjölkdryck) är en stapelvara för de flesta Uppsalastudenter under en vanlig skoldag. Kafferasten har...
Nyheter
2022-11-11 13:43

Jag är en "bummelstudent"

När jag och mina gamla kursare på litteraturvetenskapen pratade om framtiden skämtade vi ofta om att bli så kallade
Krönika
2022-11-07 10:04

Både kallare och mörkare på campus när Uppsala universitet ska spara energi

Den 8:e september fattade regeringen beslut om att uppdra åt statliga myndigheter att genomföra energibesparingsåtgärder. Uppsala universitet är inget undantag och i vinter...
Nyheter
2022-09-27 16:53

Gör sig redo för terminsstart med 500 liter handsprit

Handspritspumpar i jumbostorlek, informationstält vid entrén och öppna nödutgångar för bättre flöden – så förbereder sig UUs största campusbyggnad för en coronasäkrad terminsstart.
Nyheter
2020-08-20 16:21

“Det blir helt klart ingen vanlig höst”

Trots att kraven på distansundervisning lyftes i juni kommer långt ifrån alla utbildningar vid Uppsala universitet återgå till det normala i höst.
– Det är svårt att...
Nyheter
2020-08-06 13:30

Fyra mille till kårer och nationer

När höstterminen startar kommer delar av utbildningarna genomföras IRL. För att undvika risk för trängsel har kårer och nationer tillsammans fått fyra miljoner för att kunna...
Nyheter i korthet
2020-06-17 13:02

Nattplugg ska bli tryggare

Från och med 1 oktober är det Segerstedthuset man får gå till om man behöver studieplats nattetid. Campus stänger hädanefter vid midnatt eftersom miljön där har upplevts otrygg.
Nyheter
2019-11-22 13:44

Studenter får tycka till om trygghet

Känner du dig osäker på campus? I sådana fall är det nu läge att upplysa om det i en pågående enkät.
Nyheter
2019-05-21 14:29

Skabb sprids på campus

Uppsala universitet uppmanar studenter att vara aktsamma efter larm om skabb på Campus Gotland, där ett 20-tal studenter

Nyheter i korthet
2019-04-15 13:41

Nu kan du tycka till om campusresor

För att förbättra campusorådena och skapa ett mer hållbart resande genomför Byggnadsavdelningen vid Uppsala universitet

Nyheter i korthet
2019-01-25 15:49

Skynda ta ut pengar från skrivarkassan

”eduPrint” som används för att göra utskrifter på campus har bytt digital betalningslösning. Den som fortfarande har pengar kvar på det snart inaktiva Payexkontot kan få dem...
Nyheter i korthet
2019-01-17 10:29