Annons
Annons
Ellen Fries på bilden studerade historia vid Uppsala universitet blev 1883 Sveriges första kvinnliga filosofie doktor. Men det skulle dröja ända fram till 1949 innan Uppsala universitet fick sin första kvinnliga professor, Gerd Margareta Enequist.
Foto: Arkiv

Jämställdhetsmål uppnått för professorer


2015 var både ett bra och dåligt år rörande jämställdhet på universitetet. Uppsala universitet lyckades anställa tillräckligt många kvinnliga professorer för att nå upp till regeringens mål. Samtidigt konstateras att sjukfrånvaron är högre bland universitetets anställda kvinnor.

Det var först år 1949 som Uppsala universitet fick sin första kvinnliga professor när Gerd Enequist installerades som profesor i geografi. Ganska sent kan tyckas, och med den bakgrunden kanske man kan förstå regeringens jämställdhetsmål för perioden 2012-2015 – minst 36 procent av alla nyanställda professorer skulle vara kvinnor. Uppsala universitet klarade målet på marginalen – 36 procent av de nyanställda under perioden var kvinnor. Under 2015 uppgick andelen av de nyanställda professorerna som var kvinnor till 37 procent. nbsp;

På sjukfrånvarofronten ser det sämre ut. I årsredovisningen konstateras att frånvaron är högre bland kvinnor än män, och att skillnaden i procentuell sjukfrånvaro mellan universitetets anställda kvinnor och män faktiskt ökat under de senaste åren. Förra året var kvinnorna sjukskrivna 3,3 procent av sin arbetstid, medan män endast var det 1,3 procent. nbsp;

shy;– Detta är en tråkig trend i hela samhället, och det ser ändå lite bättre ut här än i andra sektorer. Det är svårt att säga vad det beror på, men det säger oss att vi måste fortsätta jobba intensivt med arbetsmiljöfrågorna, lika villkorsfrågorna och med vår målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är till exempel viktigt att underlätta för unga forskare, för föräldraskap. Vid universitetet finns också viktig forskning som handlar om friska arbetsplatser inom arbets- och miljömedicin som är en kunskapskälla, säger rektor Eva Åkesson.

Rörande fördelningen av studenter på grundnivå är det fortfarande så att humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar samt medicin och farmaci lockar flest kvinnor. Fördelningen är däremot inte så pass skev att den ligger utanför jämställdhetsintervallet på 40-60 procent. På grundnivå inom Teknat-området är dock männen överrepresenterade, 61 procent under 2015 var män, medan endast 39 procent var kvinnor.

Tittar man på statistiken för utbildningar på avancerad nivå, ligger könsfördelningen utanför jämställdhetsintervallet inom samtliga vetenskapsområden. Humsam och Medfarm är överrepresenterade av kvinnor, medan Teknat är överrepresenterade av män.

I årsredovisningen beskrivs hur Uppsala universitet arbetar med att få bukt med denna snedfördelning. Bland annat ingår universitetet i nätverket Include som arbetar för en breddad rekrytering och deltagande i högre utbildning med avseende på etnisk och social bakgrund, kön och funktionsnedsättning. nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2021-05-12 18:18
Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom…
2021-05-12 11:00
Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att…
2021-05-10 15:47
Nu börjar sommarlovet närma sig och med det även sommarjobbet. Ergo gav sig ut i den efterlängtade vårluften för att…