Obligatoriskt med jämställdhet på KTH

Med start redan i höst kommer vissa program vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm innehålla en obligatorisk
Nyheter i korthet
2021-03-08 11:20

Fler ”Mats” än kvinnor

Tidigt nittiotal var professorerna som hette Mats fler än det sammanlagda antalet kvinnliga professorer vid Uppsala universitet. Ergo har pratat med två kvinnliga professorer och...
Nyheter
2019-05-13 15:28

Hushållsarbetet som sinkar karriären

Det finns vissa sysslor inom akademin som inte ger meritering men ändå måste utföras. Sara Kalm menar att ”akademiskt hushållsarbete” kan vara en bidragande orsak till att...
Nyheter
2019-05-13 14:49

Vill skapa debatt om mansdominans

72 procent av professorerna vid landets universitet är män, visar en rapport som nyligen släpptes av stiftelsen Allbright.
– Män tar yngre män under sina vingar och då är...
Nyheter
2019-05-13 11:57

Fler män varnade – men inte i Uppsala

Fördelningen mellan män och kvinnor bland studenter som blir varnade och avstängda motsvarar inte könsfördelningen i stort. UKÄ uppmanar därför lärosäten att granska sina egna...
Nyheter
2019-02-08 14:42

”Filosofin skadas av mansnormen”

Det anonyma nätverket En Kvinna Skojar Ni genomförde i slutet av november en aktion som gick ut på att sätta upp bilder på kvinnliga filosofer ovanpå filosofiska institutionens...
Nyheter
2016-12-05 15:45

Crash course i jämställdhet

Hur kan man arbeta för att förebygga sexism på nation? Under tisdagen hölls en utbildning på tema jämställdhet initierad av Stockholms nation. Föreläsare Sara Haraldsson från...
Nyheter
2016-05-25 16:07

Jämställdhetsmål uppnått för professorer

2015 var både ett bra och dåligt år rörande jämställdhet på universitetet. Uppsala universitet lyckades anställa tillräckligt många kvinnliga professorer för att nå upp till...
Nyheter
2016-03-08 11:16

Uppsala först med jämställdhetsstatistik

Är du intresserad av hur många kvinnor respektive män som läser på din institution, eller hur det ser ut på universitetet i stort? Sedan ett par månader finns Uppsala universitets...
Nyheter
2011-10-26 10:59

Professorsodds sämre för kvinnor

Härförleden släppte Högskoleverket, HSV, en rapport om forskarkarriären i jämställdhetsperspektiv. Den består av två

Spalt
2011-05-18 12:33

Meritokrati – jämställdhetens bästa vän

Nyligen lade Johanna Sjons fram en rapport om jämställdhetsfrågor vid institutionerna för informationsteknologi

Spalt
2011-03-09 14:56

Vi gröna kräver jämställda löner

4 700 kronor i månaden eller 1,4 miljoner under ett arbetsliv. Ett enkelt räkneexempel visar den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män som fortfarande är så hög som...
Debatt
2010-03-10 16:43