Annons
Annons
Ett hundratal nationsaktiva hade tagit sig till föreläsningen som bland annat belyste hur media porträtterar kvinnor, respektive män.
Foto: Sandra Gunnarsson

Crash course i jämställdhet


Hur kan man arbeta för att förebygga sexism på nation? Under tisdagen hölls en utbildning på tema jämställdhet initierad av Stockholms nation. Föreläsare Sara Haraldsson från Maktsalongen passade på att ge en del handfasta tips för en mer inkluderande nationskultur.

För drygt en månad sedan rapporterade Ergo om problem med sexism och tafsning på nation. Det var ett antal tjejer som hört av sig och berättat att de fått nog av att ständigt behöva anpassa sina kläder och beteenden för att undvika att bli tagna på. Framförallt var det Stockholms nations klubb de upplevde som extra problematisk. Förestekurator Carl Wigow lovade då att man skulle försöka få till en utbildning på tema jämställdhet och trygghet. Sagt och gjort. När de andra nationerna tillfrågades om de ville delta valde samtliga att svara ja.

Det är runt 100 nationsaktiva som samlats på V–Dala under tisdagen dit Sara Haraldsson från Maktsalongen* har kommit för att föreläsa.

nbsp;– Vi har bjudit in Sara som ska föreläsa om jämställdhet. Vi har också bett henne att prata om sexuella trakasserier, då det har uppdagats att det finns problem på Stockholms nation, och jag tror även att det förekommer på andra nationer, säger förstekurator Carl Wigow.

Sara Haraldsson tar vid och drar en ”crash course” i jämställdhet. Efter en dryg timmes informativ föreläsning om genus, normer, struktur och individansvar kommer hon in på problemet som varit i ropet den senaste tiden – sexuella trakasserier på nationsklubbarna.

– Jag är noll procent förvånad att det förekommer eftersom ni bedriver pub- och klubbverksamhet. De här problemen är utbredda i klubblivet i stort. Men ni har en stor möjlighet att påverka till det bättre, säger Sara Haraldsson.

Men hur ska man då arbeta för att förhindra sexism? Framförallt handlar det om värdegrundsarbete, menar hon.

– Ni måste skapa en värdegrund och kommunicera ut den till era medlemmar. Det gäller också att berätta för personer vad som händer om de inte agerar efter värdegrunden – det måste finnas en nolltolerans mot sexism.

Hon lyfter också fram vikten av att ha lika många kvinnor som män i personalen och bland vakterna, samt att man måste arbeta för att samtliga ansvariga på nationerna ska ta besökarnas upplevelse av sexism och diskriminering på allvar. Den som blivit utsatt måste känna sig trygg med att bli lyssnad på. Andra konkreta tips är att arbeta med belysning och att kapa toalettdörrar längst ner för att öka insyn och motverka övergrepp.

Mot föreläsningens slut öppnar hon upp för diskussion och uppmanar alla att fundera över minst två konkreta saker de kan göra för att förändra rådande kultur. Ergos reporter som satt sig i klungan bland nationsaktiva från Snerikes passar på att fråga hur de resonerar.

Emma Hassel som kommer att jobba som hovmästare på Snerikes nation nästa år berättar att hon ska försöka få jämn spridning mellan könen på de poster hon ska tillsätta. Den manligt överrepresnterade vaktstyrkan är svårare att få bukt med.

– Jag tror det finns typ två kvinnliga vakter bland alla de som jobbar på nationerna. Att jämna ut vaktstyrkan är svårare än att jämna ut personalstyrkan, inflikar Annika Kronberg, redaktör för Snerikes tidning Aktuellt.

De är eniga om att man behöver arbeta med värdegrunder och föreslår att man eventuellt skulle kunna starta en gemensam trygghetsgrupp där alla nationer kan samarbeta. nbsp; nbsp;

Det gemensamma arbetet som de föreslår, kanske inte ligger så långt från verkligheten. Carl Wigow, från Stockholms nation är inne på samma spår – det krävs ett övergripande arbete, menar han.

– Vi har uppmanat kuratorskonventet att göra en överskridande kampanj. Vi var under lupp denna gång, men jag tror att de flesta nationer, i alla fall de som anordnar klubbar i lika stor utsträckning som vi, har den här typen av problem, säger Carl Wigow.

Sedan problemet med sexism uppdagades har nationen informerat den egna personalen och satt upp skyltar i lokalerna som ska påminna besökarna att tafsning inte är okej. Förhoppningsvis ska också utbildningen bli ett återkommande inslag.

– Det var en bra föreläsning. Den borde kanske inte ha legat mitt i en tentaperiod, men vi tyckte det var viktigt att prova på. Förhoppningsvis kan vi planera in en till föreläsning vid ett mer lägligt tillfälle i höst, säger Carl Wigow.

nbsp;


Annons

Annons

nbsp;

Fakta

Maktsalongen är en ideell förening som arbetar med mentorskap och utbildning på tema jämställdhet. Föreningen grundades av Sara Haraldsson och Sofia Brändström.

nbsp;

Läs mer

2021-05-12 18:18
Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom…
2021-05-12 11:00
Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att…
2021-05-10 15:47
Nu börjar sommarlovet närma sig och med det även sommarjobbet. Ergo gav sig ut i den efterlängtade vårluften för att…