Annons
Annons
Förslaget som går ut på remiss på måndag skiljer sig på flera punkter från konsistorieordföranden Carola Lemnes förslag.
Foto: Lina Svensk

Redo för remiss


I går offentliggjorde konsistoriet – Uppsala universitets styrelse – det förslag på former för val av rektor som ska skickas ut på remiss. På ett antal punkter skiljer det sig från ordförande Carola Lemnes förslag.

nbsp;Från och med januari 2018 kommer Uppsala universitet få en ny rektor – om inte Eva Åkesson väljs om för ytterligare tre år. Debatten om hur tillsättningen ska gå till har gått varm under hösten. I veckan har konsistoriet sammanträtt i Lund, och beslutat att det omarbetade förslag som universitetsdirektör Katarina Bjelke fick i uppdrag att ta fram ska skickas ut på remiss. Det reviderade aktuella förslaget offentliggjordes torsdagen den 27 oktober.

– Vi är glada att konsistoriet hörsammade kritiken. Vi och de andra kårerna kommer att granska förslaget som kommit ut för att säkerställa att studenternas åsikter beaktas och att vårt inflytande säkras i den kommande processen, sade Uppsala studentkårs ordförande Daniel Simmons till Ergo, när det stod klart att förslaget som lämnats av konsistoriets ordförande Carola Lemne inte kommer att gå igenom.

Det som främst skiljer förslaget som nu går ut på remiss från Carola Lemnes är att det förstnämnda avser att bilda två hörandeförsamlingar. Nu ser det ut som att man, liksom vid tidigare rektorsval, bara kommer att använda sig av en hörandeförsamling, där 33 lärare, 18 studenter och 14 ledamöter utsedda av personalorganisationerna ska ingå. I det nya förslaget framhålls dessutom att hörandeförsamlingen fortlöpande ska hålla konsistoriet informerat under processen.

Den rekryteringsgrupp som ska få i uppgift att ta fram förslag på rektor och prorektor föreslogs av Carola Lemne bestå av åtta personer: konsistoriets ordförande, vice ordförande, två lärare, två studenter samt en företrädare för personalorganisationerna. Förslaget som gick igenom för remiss föreslår åtta medlemmar i rekryteringsgruppen där mandatfördelningen är densamma som i det tidigare förslaget, med undantag för lärarrepresentanterna som föreslås bli tre istället för två. Medan Carola Lemne har föreslagit att det ska vara universitetsdirektörens uppdrag att i samråd med ordförande och vice ordförande ta fram förslag på en rekryteringsfirma till rektorsprocessen, faller det enligt aktuellt förslag på rekryteringsgruppen.

Enligt det nya förslaget blir rekryteringsprocessen längre och beskrivs mer utförligt. Där preciseras även att det finns möjlighet att välja om sittande rektor för ytterligare tre år.

Remissen kommer att skickas på måndag 31 oktober.

Här kan du läsa förslaget som skickas ut på remiss i sin helhet.


Annons

Annons

Läs mer

2021-04-16 14:50
Ekonomikumparken, Seminarieparken och Stadsträdgården kommer inte att vara tillåtna besöka under valborgshelgen…
2021-04-16 11:34
Med sol i hjärtat, sol i sinne tog sig Ergo ut på tur längsmed Fyrisån för att höra vad studenterna tycker om lite…
2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.