Annons
Annons
En Kvinna Skojar Ni vill protestera mot patriarkala strukturer inom filosofin och har därför täckt manliga professorer med bilder på kvinnor.
Foto: Sigrid Asker

”Filosofin skadas av mansnormen”


Det anonyma nätverket En Kvinna Skojar Ni genomförde i slutet av november en aktion som gick ut på att sätta upp bilder på kvinnliga filosofer ovanpå filosofiska institutionens porträttsamling – där endast män finns representerade. Ergo har pratat med En Kvinna Skojar Ni.

Varför gjorde ni aktionen?

– Vi ville driva på en förändring av kriterierna för vilka som representeras på väggen i det filosofiska seminarierummet. Det här var sättet vi kunde påverka för att skapa diskussion och förhoppningsvis bidra till en permanent förändring av väggen. Väggens syfte skulle kunna vara att inspirera studenter som läser filosofi. För att uppnå det behövs mer än en grupp representeras på väggen. Både med hänsyn till genus och etnisk mångfald. Vi anser att kriterierna för vilka som blir porträtterade på väggen måste förändras.

Hur tycker ni att jämställdheten ser ut inom filosofin?

– Filosofivärlden är väldigt ojämställd och väggen med porträtt är bara en sak som representerar det. Kvinnliga filosofer erkänns inte alls i lika stor utsträckning för sitt arbete som manliga filosofer. Både i termer av att kvinnornas arbete inte värderas lika högt samt att de inte får samma utrymme att ta plats och synas. Filosofistudenter ges därmed inga kvinnliga förebilder och väggen blir ett indirekt sätt att påtala att filosofivärlden bara har plats för män. Filosofi som ämne skadas också av den mansnorm som råder inom den.

Varför vill ni vara anonyma?

– En Kvinna Skojar Ni väljer att vara anonym eftersom att målet med aktionen är att skapa diskussion om ojämställdheten som råder inom filosofivärlden. Fokuset ska inte ligga på oss som individer.


Annons

Annons

Läs mer

2021-05-12 18:18
Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom…
2021-05-12 11:00
Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att…
2021-05-10 15:47
Nu börjar sommarlovet närma sig och med det även sommarjobbet. Ergo gav sig ut i den efterlängtade vårluften för att…