Annons
Annons
Akademiska sjukhuset. Läkarstudent anmäldes för fusk, men friades.
Foto: Lina Svensk

Läkarstudent frias – hänvisar till mobbning


Fyra personer ska ha sett läkarstudenten bryta mot föreskrifter vid tentamen. Nu frias hen av disciplinnämnden, men med reservation från ordföranden.

Den läkarstudent som i januari anmäldes för fusk på en tentamen har nu friats av disciplinnämnden. Fyra andra studenter meddelade efter skrivtillfället att de sett hur hen plockade upp papper som hen tidigare lagt åt sidan, något som är otillåtet vid en så kallad MEQ-tentamen, där svaren på frågorna fins på nästföljande blad. Dessutom fanns stora likheter mellan studentens svar och facit.

När den misstänkta studenten yttrade sig över anmälan medgav hen att hen hade plockat upp papprena, men anförde att hen enbart fyllt i en kod som hen glömt och inte gjort några ändringar i sina svar. Hen menar att medstudenternas observationer inte bör tillmätas bevisvärde, och en närstående till studenten säger att hen har utsatts för mobbning av sina kurskamrater.

Disciplinnämnden finner att det inte är ställt utom rimligt tvivel att studenten har fuskat och väljer därför att inte låta anmälan föranleda någon åtgärd. Prorektor Anders Malmberg, som är ordförande för disciplinnämnden, reserverar sig dock mot beslutet. Han menar att de påfallande likheterna med facit samt att studenten plockat upp undanlagda blad utan att meddela tentamensvakt visar att hen försökt vilseleda. Eftersom studenten tidigare varit avstängd för en liknande företeelse menar Anders Malmberg att hen bör stängas av från programmet i sex veckor.


Annons

Annons

Läs mer

2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…
2024-05-15 11:06
Försommaren är närvarande när det är dags för årets konstituerande fullmäktige, som äger rum i Universitetsaulan den 14…